“พิพัฒน์”นำทัพลุยเชียงใหม่เยี่ยมการฝึกอาชีพ Up Skill แรงงานทุกวัย

“พิพัฒน์”นำทัพลุยเชียงใหม่เยี่ยมการฝึกอาชีพ Up Skill แรงงานทุกช่วงวัย สนับสนุนผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจ

  • Up Skill แรงงานทุกช่วงวัย
  • สนับสนุนผู้ประกอบการ
  • กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน ทั้งการ UpSkill และ ReSkill ในส่วนของกระทรวงแรงงานผมได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการและคัดเลือกหลักสูตรการฝึกที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ ฝึกเสร็จมีงานทำทันที และรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางจำนวนมาก กระทรวงแรงงานเป็นต้นน้ำ เป็นกำลังหลักในการพัฒนาบุคลากรแรงงาน สนับสนุนผู้ประกอบการ

โดยเฉพาะเชียงใหม่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวเน้นคุณค่า ยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสอดคล้องกับหลัก การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) สำคัญเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วยการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม ให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตรการทำเบเกอรี่สำหรับร้านกาแฟ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ได้แก่ Power BI และการควบคุมเครื่องจักรกล CNC Miling ยกระดับฝีมือให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้ประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ

ยกระดับทักษะฝีมือกลุ่มแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากประเทศอิสราเอลและผู้ประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 รวมทั้งชมการสาธิตการชงกาแฟสดจากผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพอีกด้วย

ด้าน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทักษะดี มีงานทำ โดย มุ่งเน้นให้แรงงานพัฒนาทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ป้อนแรงงานเข้าสู่สถานประกอบการให้เหมาะกับพื้นที่ ครอบคลุมทุกมิติของการยกระดับฝีมือแรงงานของคนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ประชาชนและแรงงานที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน