“นายกฯตู่”ชูภารกิจสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสร้างประโยชน์เศรษฐกิจชาติ

“นายกฯตู่” ชูภารกิจสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมสร้างประโยชน์เศรษฐกิจชาติ เปิดตัวคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดใหม่ปี 67

  • น.ส.ดวงพร อุดมทิพย์(ตู่) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คนที่ 33
  • ประกาศวิสัยทัศน์ วิชาชีพสื่อสารมวลชนต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
  • รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี2566/2567 เพื่อรับรองผลการดำเนินงานตลอดปี2566 ที่ผ่านมา และคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้เกิดความต่อเนื่อง โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่มี น.ส.ดวงพร อุดมทิพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจคนใหม่ คนที่ 33

ทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีจำนวนสมาชิกรวม 538 คน จาก 100 สังกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจให้รู้เท่าทันสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกวงการ และทุกวิชาชีพต้องปรับตัวเช่นเดียวกับวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิก

สำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2521 จนถึงปัจจุบัน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ก้าวสู่ปีที่ 46 และจะก้าวเดินต่อไปกับเพื่อนสมาชิก และพันธมิตรทุกองค์กรอย่างมั่นคง และร่วมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

ส่วนรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่มีดวงพร อุดมทิพย์  ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นนายกสมาคมฯ ส่วนกรรมการประกอบด้วย สุพรรณี   พุฒพิสุทธิ์   กรุงเทพธุรกิจ,กัญณัฎฐ์ บุตรดี    กรุงเทพธุรกิจ  ,วุฒิณี ทับทอง  ประชาชาติธุรกิจ ,สกุลตา สาเหลา เดลินิวส์  ,ชมพูนุช  ภัทรขจี  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ,เยาวลักษณ์ โบราณมูล สำนักข่าวไทย -ช่อง 9 MCOT ,มาสุทธิ  ตั้งภควัตกุล   สถานีโทรทัศน์  TNN16 ,ยินดี  ฤตวิรุฬห์     เวลท์ พลัส ทูเดย์ -Wealthplustoday  ,ปริวัฒน์   หินพลอย  สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย