“ภูมิธรรม”เปิดเวทีถกคนรุ่นใหม่เมืองจันท์ หนุนอนาคตสร้างรายได้ให้จังหวัด

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ YEC กลุ่ม MOC Biz Club และกลุ่ม Young Smart Farmer ของจังหวัดจันทบุรี

“ภูมิธรรม”เปิดเวทีถกคนรุ่นใหม่เมืองจันท์ หนุนอนาคตสร้างรายได้ให้จังหวัด เสนอตั้งกองทุนดูแลเวลาเกิดภัยพิบัติ เตรียมรับระเบียบการค้าโลกใหม่

  • ผู้ประกอบการรายเล็ก เกษตรกรหรือผู้ผลิตจะเป็นปัญหา
  • ต้องรีบปรับตัวถึงแม้จะลงทุนเพิ่มขึ้น แต่จะสร้างโอกาสค้าขายได้เร็ว

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ YEC กลุ่ม MOC Biz Club และกลุ่ม Young Smart Farmer ของจังหวัดจันทบุรี ว่า ได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาครัฐ สนับสนุนเอกชนทำรายได้ให้ประเทศ ซึ่งเอกชนต้องการให้ช่วยกระตุ้นการบริโภคทุเรียนภายในประเทศเพิ่มขึ้น ให้รู้จักคุณภาพและความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้าในจังหวัดเพิ่มขึ้น

รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มให้กับทุเรียนจันทบุรีลดปัญหาการปลอมแปลงพันธุ์ของไทย และศูนย์ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตัวเล็กสะดวกขึ้น รวมไปถึงตั้งกองทุนเพื่อช่วยดูแลผลผลิตเวลาเกิดภัยพิบัติ โดยในการหารือมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ชรินรัตน์ เซี่ยมเจียม ประธาน YEC จ.จันทบุรี นายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ Young Smart Farmer จ.จันทบุรี และนางมินทร์ลดา ปัญญาโฉม ประธาน Moc BizClub จ.จันทบุรี ร่วมด้วย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายภูมิธรรม กล่าวว่า โลกข้างหน้าระเบียบการค้าโลกใหม่เปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการรายเล็กน่าจะเป็นปัญหา เกษตรกรหรือผู้ผลิตจะเป็นปัญหา บริษัทใหญ่ที่มีความพร้อมตนไม่ห่วงแต่บริษัทขนาดกลางและเล็กต้องทำความเข้าใจกับระเบียบโลกใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งความยั่งยืน ถิ่นกำเนิดสินค้า สิทธิมนุษยชน ซึ่งในยุโรปและอเมริกานอกจากประเทศจะให้ความสำคัญแล้ว ผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญ ต้องรีบปรับตัวถึงแม้จะลงทุนเพิ่มขึ้น แต่จะสร้างโอกาสค้าขายได้เร็ว

“ผมสนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ YEC กลุ่มสภาอุตอุตสาหกรรม เพราะคนกลุ่มนี้มีพลัง มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีโอกาสมีการศึกษา มีพื้นฐานความรู้เรื่องโลกสมัยใหม่อยู่กับเทคโนโลยี เคยเห็นโลกกว้าง วันข้างหน้าจะเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ อนาคตของจังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งก็มาจากพวกท่าน ท่านนายกฯให้นโยบายภาครัฐเป็นรัฐสนับสนุนให้เอกชนเป็นทัพหน้าทำเงินเข้าประเทศ เรารอดูความสำเร็จ และหลังจากนี้ผมกับรัฐมนตรีช่วยจะไปเจรจากับด่านที่สำคัญ เช่น ด่านโม่ฮาน ด่านโหย่วอี้กว่านในเดือนหน้า เพื่อช่วยระบายสินค้าเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น”นายภูมิธรรม กล่าว

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จ.จันทบุรีมีความพิเศษทั้งสินค้าและเสาหลักด้านเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย มีเสน่ห์ กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสุนน มีกรมต่างๆช่วยผู้ประกอบการทั้งการค้าออนไลน์ การทำ Business Matching การรณรงค์รับประทานผลไม้กระตุ้นการบริโภคในประเทศ