CEO กลุ่มบางจาก ร่วมชี้ทางธุรกิจรวมพลังสู้วิกฤตโลก

CEO กลุ่มบางจาก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดำเนินงาน ย้ำต้นแบบความสำเร็จยั่งยืนตามสูตร UNSDGs-ESG

  • ยึดเวทีเสวนา 1st Global Sustainability & Productivity Network Dialogue แบ่งปันธุรกิจรวมพลังสู้วิกฤตโลก
  • ย้ำต้นแบบสร้างความยั่งยืน UNSDGs และ ESG ผนวกนวัตกรรมนำบางจากก้าวสู่ความสำเร็จ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้รับเชิญในฐานะเอกชนไทยเข้าร่วมงานเสวนา 1st Global Sustainability & Productivity Network Dialogue ภายใต้หัวข้อ “Collaborative Approaches to Achieving SDGs: Case Studies and Lessons from Bilateral and Multilateral Cooperation” โดยได้นำเสนอแนวทางการแบ่งปันประสบการณ์ดำเนินงานของบางจากฯ เรื่องการผสานใช้หลัก UNSDGs และ ESG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด รวมทั้งเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้ง UN Global Compact Thailand เมื่อปี 2559

อีกทั้งบางจากฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเป็นโรงกลั่นน้ำมันเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2565

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า บนเวทีได้อธิบายถึงแผนงาน BCP316 NET เพื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี 2593 ครอบคลุมการปรับปรุงประสิทธิภาพต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าทั้งในกระบวนการผลิต การลงทุนทางนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การดูดซับคาร์บอนด้วยธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียว การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ตอบโจทย์ครอบคลุมเรื่องโอกาสทางธุรกิจและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อเนื่องถึงการสร้างระบบนิเวศสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน Carbon Markets Club

ขณะเดียวกัน ยังได้ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจโลกเติบโตมาได้โดยขึ้นอยู่กับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี จึงเป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทันที แม้ในช่วงที่ผ่านมาหลายภาคีจะหันมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว พลังงานสะอาด แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้  สะท้อน ถึงจะพึ่งพาภาคธุรกิจอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมสร้างแรงจูงใจ หรือกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เช่น สร้างมาตรฐานการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และอื่น ๆ

ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับ Diplomatic Council & GEN THAILAND จัดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้น ที่อาคารUNESCAP โดยมีผู้ร่วมเสวนาระดับสากล ได้แก่ H.E. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย Mr. Michael Helleman ทูตพาณิชย์อาวุโสและอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งานนี้ถือเป็นเวทีที่เปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันหารือค้นหาทางออกเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้วยแนวทางการสร้างความยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุผลสำเร็จ ด้วยวิธีแบ่งปันความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต นักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อรวมพลังกันสร้างอนาคตของประเทศสู่โลกสีเขียวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen