วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี สำนักพระราชวัง เปิดถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี สำนักพระราชวัง เปิด ลงนามถวายพระพร ออนไลน์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ซึ่งตรงกับวันนี้( 3 มิถุนายน 2567) สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนาม ถวายพระพรทางออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยประชาชน สามารถเข้าไปร่วมลงนามถวายพระพร โดยใส่ชื่อ นามสกุล หน่วยงานและที่อยู่ (ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี) ได้ที่ เว็บไซต์สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง พระราชินี ลงนามถวายพระพร
สำนักพระราชวัง เปิดลงนามถวายพระพร ทางออนไลน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ พระราชประวัติ และ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ www.phralan.in.th พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่ง มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีข้อความ ดังนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521

  • ทรงสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2543
  • ทรงปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงาน ต้อนรับ บนเครื่องบิน บริษัทแจลเวย์ จำกัด พ.ศ.2543-2546
  • ทรงปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงาน ต้อนรับ บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2546-2551

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทรงได้รับ การสถาปนา เป็น สมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา พระอิสริยยศ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในขณะนั้น ซึ่งตรงกับ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. จัดพิธี ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และ สามเณร 410 รูป เพื่อ ถวายพระราชกุศล พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวน ประชาชน ร่วมลงนาม ถวาย พระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่าง เวลา 09.00-17.00 น.

จากนั้น เวลา 19.00 น. มีพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล โดย ส่วนกลาง จัดที่บริเวณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค จัดใน สถานที่ ที่แต่ละจังหวัด กำหนด ในต่างประเทศ จัดตาม ที่สถานเอกอัครราชทูต กำหนด

ภาพประกอบจาก : สำนักพระราชวัง

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ สำนักข่าว The Journalist Club

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี