วาระครม.ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครม.สัญจรจ.ระนอง

วาระครม.ที่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ที่จ.ระนอง

วาระครม.ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครม.สัญจรจ.ระนอง พิจารณา 20 โครงการสำหรับการพัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันวงเงิน 797 ล้านบาท

 • 08.30 น.นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงหอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
 • เยี่ยมชมนิทรรศการของ 7 กระทรวง จากนั้นถ่ายรูปครม.ร่วม 6ผู้ว่าก่อนประชุมครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ที่จ.ระนอง วันนี้(23ม.ค.67)จะมีวาระสำคัญที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาดังนี้

ที่ประชุมบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมวานนี้(22ม.ค.67) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และ ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ จะเสนอ 20 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและแล้วเสร็จภายใน 1 ปี วงเงิน 797 ล้านบาท ให้ครม.พิจารณา เป็นโครงการภาครัฐ 13 โครงการ วงเงิน 350 ล้านบาท ภาคเอกชน 7 โครงการ วงเงิน 447ล้านบาท

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมว่าด้วยการต่อต้านการใช้เทคโนโลยี
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

วาระเพื่อรับทราบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

มี กำหนดการนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง สำหรับวันที่ 23 ม.ค.2567

นอกจากนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังยังมี กำหนดการสำหรับวันที่ 23 ม.ค.2567 ดังนี้

08.30 น.   นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงหอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เยี่ยมชมนิทรรศการ

 • สุขทันทีที่เที่ยวระนอง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • ป่าชายเลนระนอง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (กระทรวงพลังงาน)
 • เกษตรมูลค่าสูง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • เที่ยวชุมชนยลวิถี ชุมชนวัดบ้านหงาว (กระทรวงวัฒนธรรม)
 • ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ระนอง และเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น (กระทรวงอุตสาหกรรม)
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมุกและผ้าบาติก (กระทรวงมหาดไทย)

08.50 น. นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)

09.00 น.  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

13.00 น.   นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

13.30 น.   คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์สื่อมวลชนหน้าหอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง