“เศรษฐา”เผยครม.รับทราบข้อเสนอแนะดิจิทัลวอลเล็ตของป.ป.ช.แล้ว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

“เศรษฐา”เผยครม.รับทราบข้อเสนอแนะดิจิทัลวอลเล็ตของป.ป.ช.แล้ว ขอความร่วมมือหน่วยงานรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะรับปีมหามงคล

  • จัดครม.สัญจรวันที่18-19 มีนาคม 2567 ที่ จ.พะเยา
  • ขยายเวลาวีซ่าฟรีคาซัคสถานต่ออีก 6 เดือน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ปีนี้เป็นปีมหามงคล จึงขอความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ผ่านกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานความมั่นคง กองทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด หามาตรการในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า สวนสาธารณะ ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดมีความสวยงาม รวมทั้งลดปัญหาของน้ำท่วมด้วย

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดในการใช้ถ้อยคำ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ ถึงการเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกียรติและศักดิ์ศรีของคนทุกกลุ่มโดยไม่เป็นเป็นการลดทอนคุณค่าเพศสภาพ และเศรษฐานะ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

“เราอยู่ในสังคม ที่มีความหลากหลาย คำพูดในการด้อยค่า ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งเสนอร่างพ.ร.บ.รับรองเพศสภาพต่อครม.ต่อไป” นายกรัฐมนตรีกล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ครม.รับทราบข้อเสนอแนะของป.ป.ช.เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายฯรับไปพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อยุติ นำเสนอต่อครม.ภายใน 30 วัน

ครม.ให้มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) วันที่18-19 มีนาคม 2567 ที่ จ.พะเยา

ครม.มีมติขยายระยะเวลายกเว้นการตรวจลงตรา หรือวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานต่ออีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ส.ค.67