“เศรษฐา” เผย “ทักษิณ” ยังไม่แสดงเจตจำนงมาเป็นที่ปรึกษา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(3มี.ค.67)

“เศรษฐา” เผย “ทักษิณ” ยังไม่แสดงเจตจำนงมาเป็นที่ปรึกษา ขอโฟกัสที่การรักษาตัวเอง  จากประเทศไทยไป 17-18 ปี คงอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว พี่น้องเพื่อนฝูงที่สนิทกัน

  • สั่งรัฐมนตรีให้ความสำคัญตอบกระทู้ในสภา
  • เร่งกต.ยกเลิกใบตม.6ภาคใต้-อีสาน
  • อำนวยความสะดวกการค้า ท่องเที่ยวชายแดน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(3มี.ค.67)ว่า สั่งการให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจไปตอบกระทู้ในสภาตามที่ได้ประสานนัดวันกันไว้ หากติดภารกิจให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนอื่นไปตอบแทน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ

สำหรับเรื่องปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขให้ยุติโดยเร็ว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหารโดยใช้หลักอัตราส่วนเดียวกันคือ 1:4000 ให้ดำเนินการในส่วนที่มีปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเขตขอบชายแดน เขตชายขอบอุทยานแห่งชาติ และที่ส.ป.ก. เป็นต้น

นอกจากนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งยกเลิกใบตม.6 ทั้งภาคใต้และภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมือง ขจัดอุปสรรค ของนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจค้าขาย ปลายปี 2566 ได้ยกเลิกใบตม.6 ที่ชายแดนด่านสะเดา ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ละ 10,000 คน เป็น 30,000 คน ทำให้ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้มากขึ้น จึงต้องการขยายไปในหลายเขต

ให้กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนได้อย่างแท้จริง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(3มี.ค.67)

นายเศรษฐา กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติงบกลางให้สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เพื่อประมูลสิทธิ การจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road To World Pride คล้ายกับเวิร์ลคัพของความหลากหลายทางเพศ จัดที่กรุงเทพและภูเก็ต สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ผลักดันให้ไทยเข้าท้าชิงในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2028 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า

ครม.ยังอนุมัติร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอย่างเร่งด่วน รับฟังความเห็นจากส่วนราชการก่อนส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป

ครม.อนุมัติงบกลาง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอครม.เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยให้มีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ปรับตัวชี้วัดให้ชัดเจนและหวังผลสูงขึ้น ให้มีความทะเยอทะยานหวังผลให้ลดจุดไฟป่าเพิ่มขึ้น และรายงานทุก 4 ชั่วโมง ใช้ข้อมูลในอดีตมาเปรียบเทียบ และตั้งทีมจัดการไฟป่ามาดำเนินการ

โดยครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 272,655,350 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของกรมป่าไม้ เป็นเงิน 109,946,650 บาท และของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเงิน 162,708,700 บาท ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

เมื่อถามว่า ในพื้นที่มีการขึ้นป้ายรักทักษิณคิดเห็นอย่างไร และมีแนวคิดจะเชิญทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า เข้าใจว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับนิยมชมชอบสูงคนหนึ่งในประเทศไทย เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนรักท่าน การที่จะมีคนรักใครถือเป็นเรื่องที่ดี ประเทศชาติมีความรักเป็นสิ่งที่ดี ส่วนจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นั้น ท่านยังไม่ได้แสดงเจตจำนงที่จะมาเป็นที่ปรึกษาเลย ตอนที่เข้าไปคุยท่านเองจะโฟกัสที่การรักษาตัวเองให้ดี ท่านจากประเทศไทยไป 17-18 ปี คิดว่าท่านอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว หรือ ว่าพี่น้องเพื่อนฝูงที่สนิทกัน เมื่อดูแลรักษาตัวดีแล้วค่อยว่ากันดีกว่า