ครม.สัญจรหนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค.นี้ นายกฯสั่งรัฐมนตรีกระจายตัวลงพื้นที่

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ครม.สัญจรหนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค.นี้ นายกฯสั่งรัฐมนตรีกระจายตัวลงพื้นที่ เร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหา วางยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ

  • รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน
  • ให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก 4 ด้าน
  • ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด
  • ปัญหาด้านการเกษตร และปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านกระจายตัวลงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน และตรวจราชการในส่วนงานที่กำกับดูแล โดยให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการเกษตร และปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

“นายกเศรษฐามีความตั้งใจจะลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแรก เพราะ หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็ก และรายได้ของประชาชนต่อคนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น การลงไปของรัฐมนตรีในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้ในพื้นที่ ตลอดจนวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นต่อไป“ นายชนินทร์กล่าว