เปิดวาระ ครม.สัญจรพะเยา ล่าสุด ดันเศรษฐกิจกลุ่มภาคเหนือตอนบน2

เปิดวาระ ครม.สัญจรพะเยา ล่าสุด ดันเศรษฐกิจกลุ่มภาคเหนือตอนบน2 ทั้งสร้างถนน เส้นทางคมนาคม ลุ้นงบทำอีไอเอสนามบินพะเยา

  • วัดใจครม.อนุมัติ 15โครงการกลุ่มจังหวัดตอนบน 2
  • น่าน-แพร่ -พะเยา-เชียงราย
  • เงินรวม 395.88 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.พะเยาวันนี้(19มี.ค.67)ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ(ครม.สัญจร จ.พะเยา)กลุ่มจังหวัดตอนบน2 (จ.น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย )ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธาน มีวาระสำคัญที่เข้าสู่ครม.ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชน(กรอ.) และยังมีโครงการศึกษาวิเคราะ์รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างสนามบินพะเยา ที่อ.ดอกคำใต้วงเงิน 100 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคม เสนอ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จำนวน 14 ตอน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จำนวน 10 ตอน ของกรมทางหลวง

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568-2571

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ…..) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง)

กระทรวงกลาโหม เสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐเช็กว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – สหราชอาณาจักร

วาระเพื่อรับทราบ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เสนอ ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งภาค กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ของกลุ่มจังหวัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

พ.ศ. ….

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง