ครม.เคาะแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต

ครม.เคาะแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต “นายกฯเศรษฐา”นั่งเป็นประธานเอง “ภูมิธรรม-ปานปรีย์-อนุทิน-ประเสิรฐ” เป็นรองประธาน

  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามที่ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 มีมติมอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารายละเอียดของแนวทางในการดำเนินนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้ชัดเจนแล้วนำเสนอครม.โดยด่วน โดยนายจุลพันธ์ ได้จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 และ 27 ก.ย. 2566 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวม 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์  นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

3. คณะทำงานด้านตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ และ

4. คณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการฯ

ช่องทางการติดตาม The Journalist Club

กดติดตาม X ได้ที่ https://twitter.com/jnc_journalist

กดติดตามเฟซบุ๊กได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100060918555962&mibextid=ZbWKwL

TikTok ได้ที่ https://www.tiktok.com/@thejournalistclub?_t=8g5imD6NcUZ&_r=1

เว็บไซต์ www.thejournalistclub.com