BEM จ่อคว้า รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง บางขุนนนท์-มีนบุรี หลังยื่นข้อเสนอขออุดหนุนรัฐที่ 7.8 หมื่นล้านบาท

รฟม.เปิดซอง 3 รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน BEM ชนะขาดเสนอรับอุดหนุนจากรัฐที่ 7.8 หมื่นล้านบาท ทิ้งห่าง ITD Group เสนอ 1.02 แสนล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการคัดเลือกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) นั้น ภายหลังจากคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) ได้เปิดข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ของผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) และ 2) ITD Group ไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 รายผ่านการตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยในวันเดียวกันนั้น (7 กันยายน 2565) รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน โดยมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมและผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีผลการยื่นข้อเสนอในเบื้องต้น ดังนี้

– บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เสนอผลประโยชน์สุทธิ* (มูลค่าปัจจุบัน: NPV) เท่ากับ – 78,287.95 ล้านบาท

– ITD Group เสนอผลประโยชน์สุทธิ* (มูลค่าปัจจุบัน: NPV) เท่ากับ – 102,635.66 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลประโยชน์สุทธิ* คือ (เงินตอบแทนที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะให้แก่ รฟม. หักลบด้วยจำนวนเงินสนับสนุนค่างานโยธาที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะขอรับจาก รฟม.)