“BCPG” รุกซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในไทย 4 จังหวัด

บมจ.บีซีพีจี ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในไทย 4 โครงการ 12.95 เมกะวัตต์ ซื้อขายแล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี’67

  • ได้ FiT ราคาดี 4.12 บาท เดินหน้าพลังงานสะอาดใหม่ 4 จังหวัด
  • ปักหมุดจังหวัดอุดรธานี เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช และสงขลา

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบมจ.บีซีพีซีได้ลงนามใสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน2566 เพื่อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้น 100 % ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด และบริษัทย่อยจะตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

บริษัทได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าซื้อครั้งนี้ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด ทั้งหมด 4 โครงการ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้รับค่าขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 4.12 บาท/หน่วย เป็นราคาที่ดี เมื่อเทียบกับปัจจุบันราคาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายนิวัติ กล่าวว่า คาดจะดำเนินการซื้อขายโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยจะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ทันทีเมื่อซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะสร้างความเติบโตให้ธุรกิจหลักในการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าและการเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้ประกอบการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ และก๊าซธรรมชาติ มีกำลังการผลิตรวม 2,025 เมกะวัตต์ ทั้งในและต่างประเทศคือ ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เวียดนาม ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกา

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen