บางจาก – SME D Bank เปิดเวทีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปั๊ม

บางจาก SME D Bank แหล่งเงินทุน
บางจากฯ ร่วมกับ SME D BANK จัดเสวนาให้นักลงทุนSME ได้เข้าถึงแหล่งเงินมาเปิดกิจการในปั๊มบางจาก

บางจาก กอดคอ SME D BANK เสริมแกร่ง SME เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา สร้างโอกาสธุรกิจในปั๊มน้ำมัน บางจาก ” เจาะ 3 กลุ่ม “ร้านค้าในปั๊ม-ซัพพลายเชน-กลุ่มทุนใหม่”เข้าถึงแหล่งเงินได้เร็ว

นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางจากรีเทล จำกัด เปิดเผยว่า 3 พันธมิตรธุรกิจ นำโดยบางจากฯ และ บริษัท บางจากศรีราชา จำกัด (มหาชน) ได้จับมือ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank

จัดสัมมนา “SME D Bank เสริมแกร่งเติมทุน สร้างโอกาสธุรกิจ ในปั๊มน้ำมันบางจาก” เปิดเวที สนับสนุน 3 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มแรก ผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจ ในปั๊มบางจาก
  • กลุ่มที่ 2 ธุรกิจร้านค้ าและซัพพลายเชน
  • กลุ่มที่ 3 ผู้สนใจจะลงทุน เปิดร้านในสถานีบริการบางจาก

ได้เข้าถึงแหล่งเงิน และนำข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ไปใช้ได้ทันที 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก เสริมความรู้ด้านธุรกิจ และช่องทางแหล่งเงินทุน เรื่องที่ 2 เสริมศักยภาพ ของผู้ประกอบการธุรกิจกลางและขนาดย่อมใ ห้แข็งแกร่ง ต่อยอดธุรกิจ ได้อย่างมั่นคง

บางจาก SME D Bank แหล่งเงินทุน
นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บมจ.บางจากฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางจากรีเทล จำกัด

เวทีงานสัมมนา “SME D Bank เสริมแกร่งเติมทุน สร้างโอกาสธุรกิจ ในปั้มน้ำมันบางจาก” ครั้งนี้ ทางธานาคาร SME D Bank ยกทีม กันมาให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามคอนเซ็ปต์ “เติมทุนคู่พัฒนา”

แล้วนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดธุรกิจเสริม ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้า ได้ทุกกลุ่มทุกวัย ตามแนวคิด บางจากมุ่งมั่นทำ Greenovative Destination for Intergeneration ไม่เพียงให้บริการน้ำมันคุณภาพสูง

แต่ยังมีบริการเสริมครบครันหลากหลาย ช่วยเติมเต็มและสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดได้ทุกเวลา

กิจกรรมก่อนหน้านี้ทางบางจากฯ กับ SME D Bank นำร่องความร่วมมือกันจับคู่ธุรกิจระหว่างคู่ค้าที่แสดงความสนใจจะเช่าพื้นที่ในสถานีบริการบางจาก กระทั่งได้กลุ่มลูกค้า SME ที่ทำธุรกิจ แต่ยังขาดทำเลพื้นที่เช่ามาร่วมธุรกิจในสถานีบริการบางจากเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นจึงต่อยอดจัดงานเสวนาขึ้นอีกครั้ง โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมจากทั้ง 3 พันธมิตร ได้แก่ นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ นายนิพนธ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทุกคนพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ให้กับคู่ค้าทุกรายที่เข้าร่วมงาน -เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายนิพนธ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

SME Bank

บางจาก เปิดThe Chlorophyll หัวหินมี อีวีฟาสต์ชาร์จ 8 หัว