AWC ร่วม Yiwu-CCC Group เปิดมิติใหม่ “เออีซีเทรดเซ็นเตอร์” นำร่อง “ประตูน้ำ-ประตูน้ำพระอินทร์” ผงาดศูนย์ค้าส่งตลาดโลก

  • “AWC” ร่วมลงนามความร่วมมือ “Yiwu – CCC Group” พันธมิตรค้าส่งรายใหญ่สุดในโลก
  • ต่อยอดโปรเจกต์ “เออีซี เทรด เซ็นเตอร์” 2 พื้นที่ “ประตูน้ำ กรุงเทพฯ-ประตูน้ำพระอินทร์ จ.อยุธยา”
  • ลั่นดันไทยผงาดขึ้นผู้นำ “ศูนย์กลางการค้าส่งตลาดโลก” เชื่อมโยง ผู้ผลิต ผู้ขาย
  • ส่งตรงถึงผู้ซื้อ ในราคาต้นทาง ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ อีคอมเมอร์ซ

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) “AWC” เปิดเผยว่า AWC ลงนามสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กับ อี้อู(Yiwu) หรือ Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC Group) ผู้พัฒนาและบริหารตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดรายใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองอี้อู สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินหน้าเสริมศักยภาพธุรกิจค้าส่งของไทย กับขับเคลื่อนโครงการ “เออีซี เทรด เซ็นเตอร์” เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่ตลาดค้าส่งนานาชาติอย่างครบวงจรระดับภูมิภาค

ซึ่งเมืองอี้อู และ CCC Group ผู้ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อมั่นในศักยภาพของไทย โดยมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ผลิตทั้งในไทย จีน และทั่วโลก ได้ลงนามร่วมกันขับเคลื่อนเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1.ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 2.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0yfmeโมเดลใหม่ซึ่งไม่เคยมีในภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตสินค้าค้าส่งจากทั่วโลกเชื่อมโยงเข้ากับตลาดผู้ซื้อทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยจะใช้แพลตฟอร์มการค้าส่งแบบบูรณาการ หรือ INTEGRATED BUSINESS PLATFORM เชื่อมโยงผู้ขายกับผู้ผลิตจากทั่วโลกส่งตรงถึงผู้ซื้อผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การยกระดับอุตสาหกรรมค้าส่งตอบทุกโจทย์ผู้ขายและผู้ซื้อ และผู้ผลิตจากทั่วโลกมาอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรรหาสินค้าคุณภาพได้หลากหลาย ด้วยบริการทางธุรกิจต่าง ๆ ครบจบที่เดียว (FULL ASSORTMENT) นำไปสู่การสร้าง Eco-System ธุรกิจค้าส่งอย่างต่อเนื่อง (NON-STOP OPPORTUNITY) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำภาครัฐ เอกชน สมาคมการค้าต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอย่างแท้จริง

ทางด้าน Mr. Zhao Wenge, President of Zhejiang China Commodities City Group Company Limited หรือ CCC Group กล่าวว่า เชื่อมั่นใน AWC ในฐานะผู้ประกอบการชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ สานต่อความร่วมมือจากครั้งที่ผ่านมา และได้เห็นความมุ่งมั่นกับวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของ CCC Group และ AWC พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นเกตเวย์และศูนย์กลางทางการค้าและการส่งออกของ Yiwu ในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกเข้าถึงสินค้าได้ในราคาต้นทาง ตลอดจนช่วยส่งเสริมการส่งออกให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียน ผ่านเครือข่ายอันแข็งแกร่งของเราได้เป็นอย่างดี

สำหรับ Yiwu Thailand Selection Showcase by ATC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงสินค้าจากเมืองอี้อูแห่งแรกของไทย บนทำเลระดับไพร์มโลเคชั่นย่านประตูน้ำ ยกระดับเป็นศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างอี้อูในไทย รวมทั้งให้ผู้ประกอบการในไทยสามารถเลือกสรรสินค้าได้ในราคาต้นทาง

พร้อมกับได้จัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ : Solution Service Center: SSC” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ กับการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยไปแสดงและจัดจำหน่ายในจีนผ่าน “IC Mall” ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ อนาคตจะขยายต่อไปทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เช่น Tmall.com, JD.com, Alibaba.com, Koala.com, IC_Mall Wechat Application 

รวมถึงแผนอำนวยความสะดวกและส่งเสริมส่งออกสินค้าจากไทยผ่านช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ของ Phenix Box ที่ถูกออกแบบมาตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งทั้งด้านบริการจัดการธุรกรรมตรงกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น เช่น Bulk Purchase, Group Purchase, Multi Level Procurement 

ทั้งนี้ AWC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” โดยผู้ประกอบการตรวจสอบรายละเอียด Yiwu Selection by AEC Trade Center และ IC Mall เพิ่มทาง Facebook AEC Trade Center – Pantip Wholesale Destination หรือ  www.aectradecenter-th.com

สำหรับการลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมประกอบด้วย  Mr. Zhao Wenge, President of CCC Group นายโชคดี วิศาลสิงห์ กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารและผู้ประกอบการกว่า 20 บริษัทชั้นนำและตัวแทนภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มบริษัทชั้นนำและตัวแทนภาครัฐจากไทย 

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen