AWC ผนึก SCB ปล่อยสินเชื่อพ่วงสัญญาอนุพันธ์ยั่งยืน 2 หมื่นล้าน งัดต้นแบบโปรเจ็กต์สังคม-สิ่งแวดล้อม-ธรรมาภิบาลการันตีเงินกู้

  • นำทัพอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย ต้นแบบปล่อยสินเชื่อพร้อมสัญญาอนุพันธ์เชื่อมโยงกับความยั่งยืน
  • พร้อมลุยโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์สังคม สานต่อพันธกิจ “Building a Better Future” 
  • กระตุ้นการท่องเที่ยวเติบโตเต็มรูปแบบ

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด(มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรได้จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ทำโครงการจัดสินเชื่อพร้อมสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan and ESG Linked Interest Rate Swap) วงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เดินหน้าตามพันธกิจ AWC เรื่องการร่วม “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” หรือ “Building a Better Future” นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาผสานในทุกภาคส่วนและทุกมิติในองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าองค์รวมอย่างแท้จริงให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ที่ผ่านมา AWC ได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัล ISO 20121 มาตรฐานด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน และโรงแรมบันยันทรี สมุย ที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วยเคลื่อนย้ายไข่เต่าตนุ พร้อมสร้างเขตอนุบาลเพื่อป้องกันไข่จากผู้ล่าก่อนฟักตัว

ทาง AWC ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ อนุมัติวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะยาวและอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งนำผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG) ขององค์กรมาเป็นส่วนสำคัญในกลไกการจัดสินเชื่อยั่งยืนครั้งนี้ เพื่อใช้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ AWC ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศ (Building A Better Future For Sustainable Real Estate And Sustainable Tourism)

ทั้งนี้ AWC นับเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ได้รับสินเชื่อหมุนเวียนระยะยาวและอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Sustainability Linked Loan and ESG Linked Interest Rate Swap) ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืน(Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) แบ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายผลดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Rating และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ AWC ได้กำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายสูงสุดด้านการสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” ผ่านกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก

เสาที่ 1 สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (BETTER PLANET) โดยจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(carbon neutrality) และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น ก่อตั้งร้าน reConcept ภายใต้แนวคิดการรีไซเคิล การดําเนินโครงการพลังงานทดแทนและโครงการประหยัดพลังงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะอาหารในกลุ่มธุรกิจโรงแรม

เสาที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (BETTER PEOPLE) พัฒนาบุคคลากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบูรณาการทางสังคมและชุมชน เช่น การพัฒนาโครงการ “The GALLERY” ภายใต้รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ AWC ดำเนินธุรกิจ

เสาที่ 3 เศรษฐกิจที่ดีขึ้น (BETTER PROSPERITY) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในวงกว้าง เพื่อนำพาประโยชน์สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันการเงินสำคัญของประเทศ ธนาคารตระหนักถึงบทบาทการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์“ธนาคารที่ดียิ่งขึ้น -To be a Better Bank มุ่งเน้นพัฒนาการเงินอย่างยั่งยืน (Sustainable Finance) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือกับ AWC ครั้งนี้mk’ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจจะสร้างความสำเร็จด้วยการมอบสินเชื่อSustainability Linked Loan พร้อมด้วย ESG Linked Interest Rate Swap มูลค่า 20,000 ล้านบาท และเป็นครั้งแรกที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้รับสินเชื่อดังกล่าว จึงขอชื่นชมวิสัยทัศน์ผู้บริหาร AWC ทั้งทางด้านธุรกิจ และกำลังพัฒนามากมายหลายโครงการ รวมถึงความสามารถนำธุรกิจผ่านสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง ส่วนความยั่งยืนก็ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก ธนาคารจึงเชื่อมั่นในศักยภาพของ AWC ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ซึ่งกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันทำโครงการอนาคตกับ AWC ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปสร้างสรรค์ไทยก้าวสู่ความสำเร็จตามพันธกิจ Building a Better Future ของ AWC

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen