“AWC” นำโรงแรมทั่วไทย ผนึก Ikigai กับ SOS Thailand รุกโปรเจกต์อาหารยั่งยืนปี’73 ตั้งเป้าลดขยะเป็นศูนย์

  • AWC กอดคอ 2 พันธมิตร ‘Ikigai กับ SOS Thailand’ เปิดเกมรุกโปรเจกต์ “AWC Alliances for Better Future”
  • กระตุ้นโรงแรมในเครือทั่วไทย เดินหน้าลุยสร้างความยั่งยืนด้านอาหารและลดขยะอาหารปี’73
  • ตั้งเป้าทำให้เป็นศูนย์ ปี’68 นำอาหารมีคุณค่าแจกชุมชน 40 ล้านมื้อ

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมลงนาม 2 พันธมิตรชั้นนำ “อิคิไก (Ikigai)” ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่อาหารด้วยโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และ “เอสโอเอส ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation หรือ SOS Thailand)” มูลนิธิกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการลดปริมาณขยะอาหารผ่านการบริจาคอาหารส่วนเกินคุณภาพดีให้แก่ชุมชน โดยทั้งสององค์กรเป็นพันธมิตรของAWC ในโครงการรวมพลังพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน หรือ “AWC Alliances for Better Future” ในมิติเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการอาหารและอาหารส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมสร้างคุณค่าองค์รวมต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า AWC ร่วมลงนามความร่วมมือกับ “อิคิไก (Ikigai)” และ “เอสโอเอส ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation หรือ SOS Thailand)”  รวมพลังพันธมิตรยกระดับการจัดการห่วงโซ่อาหารของกลุ่มธุรกิจโรงแรมของ AWC ให้มีความแข็งแกร่งครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เรื่องการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้สิ่งแวดล้อม ชุมชนและประเทศ นำไปสู่ความยั่งยืนองค์รวมและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ที่ผ่านมาธุรกิจในเครือ AWC ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารคุณภาพของชุมชน และการจัดการปัญหาขยะอาหาร จึงมุ่งพัฒนาความร่วมมือจัดการอาหารโรงแรมต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง นำร่องโดย โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก เป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัล 100 percent All-Star จากทาง The PLEDGE on Food Waste ลดอาหารเหลือทิ้งตามมาตรฐานของสหประชาชาติ และ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ ได้รับรางวัล Food Waste Hero Excellence Award 2021 จาก Scholars of Sustenance Foundation (SOS Thailand)

ทาง AWC เชื่อมั่นพัฒนาการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมครบทุกมิติตลอดต้นทางจนถึงปลายทางต้องมาจากพลังพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าองค์รวมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบประกอบอาหารจากเกษตรกรท้องถิ่นให้กับโรงแรมในเครือ AWC ไปจนถึงการลดปริมาณขยะอาหารโดยการบริจาคอาหารส่วนเกินมีคุณค่าทางโภชนาการจากโรงแรมให้แก่ชุมชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่

รวมถึงคัดแยกขยะอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์ และทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียและการทิ้งอาหารจากการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของ AWC ซึ่งสอดรับกับการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมุ่งบรรลุเป้าหมายองค์กรในการลดปริมาณขยะจากการดำเนินงานสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573

นางวัลภา กล่าวว่า “AWC Alliances for Better Future” เป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของ AWC ภายใต้ 3 เสาหลักได้แก่ BETTER PLANET เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น BETTER PEOPLE เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ BETTER PROSPERITY เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งมอบประโยชน์และส่งคุณค่าองค์รวมสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดย AWC ตั้งใจเชิญชวนพันธมิตรทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันมาสร้างคุณค่าที่แท้จริงและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทย

มร. เจมส์ ดักลาส โนเบิล ผู้ก่อตั้ง อิคิไก (Ikigai) กล่าวว่า อิคิไกจับมือกับ AWC มุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง โดยร่วมพัฒนาโปรแกรมความยั่งยืนด้านอาหารให้กับโรงแรมในเครือ AWC และตั้งเป้าจะขยายให้ครอบคลุมโรงแรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นทั่วไทย ทำผ่านโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการห่วงโซ่อาหารอย่างยั่งยืน

ด้วยการสานความร่วมมือกับโรงแรมเครือ AWC ริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น โปรแกรมครัว 360 องศา(360° Cuisine) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและร้านอาหารในคอนเซ็ปต์ Farm-to-Table ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาอดีตเชฟมิชลิน 2 ดาวที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรด้านความยั่งยืน เข้าร่วมกับอิคิไกเพื่อรังสรรค์แนวคิดการปรุงอาหารและคอนเซ็ปต์การทำฟาร์มรูปแบบใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆพร้อมจะจัดหาในท้องถิ่นทั้งวัตถุดิบออร์แกนิกจากเกษตรก ใช้ผลิตภัณฑ์นำมาปรุงอาหารลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้เหลือน้อยที่สุด

ช่วงธันวาคม 2565 ทางอิคิไกจะเปิดร้านอาหารในเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สดสะอาด และปลอดสารพิษ สนับสนุนการมีส่วนร่วมส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมและธรรมชาติ

มร. เจมส์ เลย์สัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิเอสโอเอส ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation หรือSOS Thailand) กล่าวว่า “การร่วมมือระหว่าง SOS Thailand และ AWC เริ่มจากทั้งสององค์กรมีวิสัยทัศน์ต้องการร่วมกันสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม จัดการอาหารส่วนเกินที่มาจากการดำเนินงานของโรงแรมเครือ AWC เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนอาหารคุณภาพ ทาง SOS ได้ดูแลอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งนี้มุ่งลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบผ่านการส่งต่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ชุมชน และ SOS Thailand ยังช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ของพนักงานในโรงแรมในเครือ AWC ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรการการจัดการขยะอาหารและการสูญเสียอาหารของสหประชาชาติ

ที่ผ่านมา SOS Thailand ได้ร่วมกับโรงแรมเครือ AWC หลายแห่ง เช่น โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์คโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก นำส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่สังคมและชุมชนได้กว่า 178 ชุมชน จำนวน 158,580 มื้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ SOS Thailand ตั้งเป้าภายในปี 2568 จะส่งมอบอาหารส่วนเกินสู่ชุมชนให้ได้ 40 ล้านมื้อ โดยได้รับการสนับสนุนจาก AWC ขยายขอบเขตความร่วมมือบริหารจัดการอาหารให้ครอบคลุมทุกโรงแรมเครือ AWC ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และขยายไปยังกลุ่มธุรกิจรีเทลด้วย

สำหรับ AWC ดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานด้านความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของ S&P (จากรายงานThe Sustainability Yearbook 2022) ของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ รวมถึงการได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ “AA” ด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นการการันตี ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าให้ได้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ใหญ่ขององค์กร เพื่อประโยชน์แบบวิน วิน ของทุกภาคส่วนต่อไป

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen