ซูเปอร์แอป ”ทางรัฐ“ เปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ซูเปอร์แอป ”ทางรัฐ“ เปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล บริการประชาชนช่วยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ สะดวก รวดเร็ว

  • เป็นการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
  • ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2566) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยใช้บริการผ่าน Super App “ทางรัฐ“ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สพร. และ กระทรวงมหาดไทย

นายอนุทิน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาภาครัฐสู่การเป็น Digital Government โดยสมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยอาศัยการบริหารจัดการข้อมูลกลาง (Portal) ที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ลดขั้นตอนเข้าถึงบริการ ประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวก ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ลดขั้นตอน และลดการใช้เอกสารต่างๆ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้าน นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรตินำบริการ “ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ” มาไว้ในแอปพลิเคชัน  “ทางรัฐ” ที่พัฒนาโดย สพร. สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีความสอดคล้อง  คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ “ทางรัฐ” เป็นเสมือน “ซูเปอร์แอปของภาครัฐ” ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว


แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนประเทศไทย และร่วมกันสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) เพื่อชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life) ส่งผลให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยใช้บริการผ่าน Super App “ทางรัฐ“