Apple Maps เปิดให้ข้อมูลคำแนะนำการเดินทางในสนามบินทั่วโลกและไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19

Apple Maps จะเริ่มแสดงคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤตโควิด-19 ผู้เดินทางที่ใช้ iPhone, iPad หรือ Mac สามารถเข้าถึงข้อกำหนดด้านสาธารณสุขของสนามบินในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจสุขภาพหรือการตรวจคัดกรอง และแนวทางการกักตัว 

แอปแผนที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศเพื่อแสดงมาตรการด้านสาธารณสุขช่วงวิกฤตโควิด-19 ในสนามบินกว่า 300 แห่งทั่วโลก ผู้ใช้สามารถค้นหาสนามบินใน Apple Maps และดูหน้าเว็บโควิด-19 หรือข้อกำหนดในพื้นที่ของสนามบินสำหรับผู้โดยสารได้

ในประเทศไทยคุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และ อู่ตะเภา ได้ 

นี่เป็นความพยายามล่าสุดของ Apple ในการช่วยให้ผู้ใช้รับมือกับช่วงวิกฤตโรคระบาดได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://aci.aero/news/2021/03/30/covid-19-airport-travel-guidance-now-available-in-apple-maps/