AOT ฉลอง 45 ปี โชว์แผนลงทุนใหม่แสนล้าน “อันดามัน-ล้านนา”

ฮับการบิน
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานเปิดงาน Dinner Talk “45 ปี AOT: ENHANCE THE FUTURE สานฝันไทยสู่ฮับการบินโลก

AOT จัดดินเนอร์ทอล์คฉลอง 45 ปี อัพเดทแผนลงทุนขยาย “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-เชียงใหม่” สานฝันรัฐบาล ดันไทยฮับการบินปี’72 หวังผู้โดยสารโต 120 ล้านคน ปี’77 ทะลุ 150 ล้านคนคาดใช้เงินอีกกว่า 1.05 แสนล้านผุด 2 สนามบินใหม่ “อันดามันกับล้านนา” ในอีก 7 ปีหน้าจ่อรับโอน 3 แห่ง “อุดรธานี-บุรีรัมย์-กระบี่”

ท่าอากาศยานไทย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT” จัด “ดินเนอร์ ทอล์ค” โดยมีกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงาน Dinner Talk “45 ปี AOT: ENHANCE THE FUTURE (45 ปี AOT: มุ่งมั่นพัฒนาขับเคลื่อนสู่อนาคต)” ในโอกาสครบรอบ 45 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการและสายการบิน รวมทั้งผู้บริหาร AOT ร่วมอย่างคับคั่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

AOT การท่าอากาศยานไทย
ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่AOT

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เปิดเผยว่าตลอดปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) สถานการณ์ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤตโควิดมีผู้โดยสารทางอากาศใช้บริการทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ของ AOT รวมแล้วกว่า 81.05 ล้านคน ฟื้นตัว 83.4% เมื่อเทียบช่วงปี 2562 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 48.95 ล้านคน ฟื้น 85.8% ผู้โดยสารภายในประเทศ 32.09 ล้านคน ฟื้น 80% มีเที่ยวบินรวม 490,970 เที่ยว ฟื้น 80.9% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 274,410 เที่ยว ฟื้น 83.5% และเที่ยวบินภายในประเทศ 216,560 เที่ยว ฟื้น 77.9%

ล่าสุด AOT ได้ประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อีก 5 ปีข้างหน้า ของท่าอากาศยาน AOT ทั้ง 6 แห่ง  สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ดอนเมือง (ทดม.) เชียงใหม่ (ทชม.) แม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ภูเก็ต (ทภก.) และหาดใหญ่ (ทหญ.) เริ่มปี 2572 คาดจะมีผู้โดยสารปี 170 ล้านคน มีเที่ยวบิน 1 ล้านเที่ยว และระยะที่ 2 อีก 10 ปี ตั้งแต่ปี 2577 คาดจะมีผู้โดยสารประมาณ 210 ล้านคน มีเที่ยวบินประมาณ 1.2 ล้านเที่ยว

สอดคล้องกับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี วางเป้าหมายผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินดีที่สุดในโลก และเพิ่มศักยภาพให้รองรับผู้โดยสารได้มากกว่าปีละ 150 ล้านคน

นำไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ผนวกกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้บริการประชาชนอย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัยทุกมิติ ซึ่งปัจจุบัน AOT กำลังเร่งดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินให้มีความพร้อมรองรับการเดินทางในอนาคต ประกอบด้วย

“สนามบินสุวรรณภูมิ” ปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากสุดกว่า 40 ล้านคน อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มอีก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ออกแบบโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เตรียมเพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้อีก 81,000 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 เปิดให้บริการทางวิ่งเส้นที่ 3 (runway3) ปลายปี 2567 ทำให้รองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 94 จาก 68 เที่ยว/ชั่วโมง

ส่วนที่ 3 พัฒนาUltimate Phase วางแผนก่อสร้างสำคัญต่าง ๆ อีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันตก (West Expansion) โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (Satellite 2: SAT-2) โครงการที่ 3 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) โครงการที่ 4 ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 เมื่อทุกโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสุวรรณภูมิจะรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 150 ล้านคน/ปี และรองรับเที่ยวบินได้มากถึง 120 เที่ยว/ชั่วโมง

“สนามบินดอนเมือง” อยู่ระหว่างพัฒนาเฟสที่ 3 วงเงินงบประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็นปีละ 40 ล้านคน จาก 30 ล้านคน โดยจะเดินหน้า 3 ส่วน ได้แก่

เดินหน้า 3 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 3) พื้นที่ให้บริการกว่า 166,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคน/ปี
  • ส่วนที่ 2 จะปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รองรับได้ 22 ล้านคน/ปี มีพื้นที่ให้บริการกว่า 210,800 ตารางเมตร ปัจจุบันดำเนินการออกแบบ คาดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2568 แล้วเสร็จปี 2573
  • ส่วนที่ 3 มีแผนจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ดอนเมืองกว่า 21,000 ตารางเมตร เพื่อก่อสร้างอาคารรับรองพิเศษสำหรับเครื่องบินส่วนบุคคล (Private Jet Terminal) และกิจกรรมด้านการบินทั่วไป (General Aviation: GA)

สำหรับการขยายในต่างจังหวัดทั้งท่าอากาศยานใหม่และการรับโอนจากกรมท่าอากาศยาน ทาง AOT ประมาณการณ์ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นรวม 105,460 ล้านบาท ตามรายละเอียดคือ

“ภาคใต้” มีแผนจะก่อสร้างท่าอากาศยานอันดามัน (ทภก. แห่งที่ 2) คาดจะตั้งอยู่ในตำบลโคกกลอย และตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ห่างจากท่าอากาศยานภูเก็ต 23.4 กิโลเมตร ใช้พื้นที่ 7,300 ไร่ งบประมาณลงทุน 80,000 ล้านบาท

ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับผู้โดยสาร 22.5 ล้านคนต่อปี ทางวิ่ง 2 เส้น สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 43 เที่ยว/ชั่วโมง หลุมจอดเครื่อง 44 หลุมจอด ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและจัดตั้งท่าอากาศยาน จะใช้เวลา 7 ปี

“ภาคเหนือ” ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กำลังขยายเฟส 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท เตรียมก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่พื้นที่กว่า 95,000 ตารางเมตร จะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารในประเทศ ทำให้มีพื้นที่เพิ่มเป็น 66,600 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคน/ปี จะเริ่มได้ปี 2569

ส่วนแผนก่อสร้าง “ท่าอากาศยานล้านนา” คาดจะตั้งอยู่ในอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ ลำพูน ห่างจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ 22 กิโลเมตร ในพื้นที่ 8,050 ไร่ ใช้งบลงทุน 70,000 ล้านบาท

ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับ 24 ล้านคน/ปี ทางวิ่ง 2 เส้นรับเที่ยวบินได้ 41 เที่ยว/ชั่วโมง และหลุมจอดอากาศยาน 38 หลุมจอดรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ 32,000 ตัน ปัจจุบันกำลังศึกษาความเป็นไปได้คาดจะใช้เวลา 7 ปี

ดร.กีรติ กล่าวว่า แผนเข้าบริหารท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยน 3 แห่ง ได้แก่ อุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เมื่อได้เข้าบริหาร AOT มีแผนจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 10,460 ล้านบาท ขยายความสามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินใหม่ดังนี้

“อุดรธานี” ใช้เงิน 3,500 ล้านบาท ขยายการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 6.5 ล้านคน/ปี จากปัจจุบัน 3.4 ล้านคน/ปี เที่ยวบินเพิ่มเป็น 20 เที่ยว/ชั่วโมง มีวงเงินลงทุนประมาณ 3,500 ล้านบาท และจะพัฒนา

“บุรีรัมย์” ใช้เงินลงทุน 460 ล้านบาท ขยายการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 2.8 ล้านคน/ปี จากปัจจุบัน 780,000 คน/ปี เพิ่มเที่ยวบินเป็น 25 เที่ยว/ชั่วโมง

“กระบี่” ใช้เงินลงทุน 6,500 ล้านบาท ขยายการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 12 ล้านคน/ปี จากปัจจุบัน 4 ล้านคน/ปี เพิ่มเที่ยวบินเป็น 31 เที่ยว/ชั่วโมง

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

ท่าอากาศยานไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : AOT เคลียร์ขอคืนพื้นที่ 2 สนามบิน คิงเพาเวอร์ หนุนไทยฮับการบิน