AOT จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 มิ.ย.64) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 13 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้บริหาร AOT ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ สำนักงานใหญ่ AOT 

โดยการจัดพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด