“เสี่ยหนูหัวใจติดปีก” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์

อนุทิน-รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์-สาธารณสุขศาสตร์-
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ประจำปีการศึกษา 2566

อนุทิน รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ จากสถาบันพระบรมราชชนก ผลงานโดดเด่น เมื่อครั้งเป็น รมว.สาธารณสุข กระจายโอกาสให้เด็กทุกอำเภอ เข้าถึงหลักสูตรการพยาบาล อสม.ได้เรียนผู้ช่วยพยาบาล ชาวบ้านมี 3 หมอ ส่งเสริม รายได้ ให้กับประชาชน ในการใช้พืชสมุนไพร กัญชา กัญชง

วันนี้(23 พฤษภาคม 2567) ที่ หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

อนุทิน รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์

มอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในพิธี ได้มีการ พระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566

แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผู้ทำประโยชน์ ต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นที่ประจักษ์ 

สำหรับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก สบช. โดยปกติแล้ว เป็นปริญญา ที่มอบให้กับ ผู้นำ หรือผู้บริหารสูงสุด ในประเทศ พร้อมกับ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับบ้านเมือง ประเทศชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์

อนุทิน รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กล่าวถึง เหตุผล ที่นายอนุทิน ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว่า

เพราะเมื่อครั้ง นายอนุทิน ขณะที่ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนาม บันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำโครงการ สบช. สัญจร

เดินทางไปแนะแนว นักเรียนทั่วประเทศ กว่า 2,360 แห่ง สร้างความเสมอภาค ให้กับนักเรียนทุกคน ในการเข้าศึกษา ในสถาบันพระบรมราชชนก สาขาพยาบาลศาสตร์

ซึ่งเป็นครั้งแรก ที่ทุกโรงเรียน ในระดับอำเภอ ได้เข้าเรียน ในสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้เกิด การกระจาย บุคลากรไปทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ให้โอกาสเด็ก ในถิ่นทุรกันดาร ในชนบท ได้ศึกษาในหลักสูตร การพยาบาล

ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ได้ส่งเสริม ให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าเรียน ในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล ขณะนี้ เรียนจบไปกว่า 2,000 คน แล้ว

เพื่อให้โครงการ 3 หมอ สำเร็จลุล่วง อย่างสมบูรณ์ ทั้งยัง มีดำริว่า กรณี อสม. ที่จบในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล และมีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจดี ก็ควร ได้รับทุนเรียนต่อ ในระดับชั้นปริญญาตรี เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขานักการสาธารณสุขศาสตร์

ผลงาน โดดเด่น “ภารกิจหัวใจติดปีก”

ทั้งนี้ นายอนุทิน เป็นนักการเมืองคนแรก ได้เข้ารับ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระบรมราชชนก

สำหรับผลงาน ของนายอนุทิน ที่ได้รับ ปริญญาบัตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ สบช. โดยภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชา/ปริญญา คือ

นโยบายเกี่ยวข้อง กับงานด้านสาธารณสุข ที่ทำให้ระบบปฐมภูมิ มีความเข้มแข็ง ให้คนไทยทุกคน มีหมอ 3 คน คอยดูแลประจำ คือ อสม. หมออนามัย และหมอครอบครัว

เพราะได้ส่งเสริม รายได้ ให้กับประชาชน ในการใช้พืชสมุนไพร กัญชา กัญชง ผลักดัน พัฒนาเทคโนโลยี ทางการแพทย์ และ การสาธารณสุข ให้ประชาชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น

ส่วนผลงาน ที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันพระบรมราชชนก เช่น บันทึกความร่วมมือ กับทางสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นเครือข่าย สร้างความร่วมมือ ในการผลิตบุคลากร ตามความต้องการ ของกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ สบช.โมเดล สร้างสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคแทรกซ้อน พร้อมทั้งให้โอกาส อสม. กว่า 3,000 คน อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้ริเริ่มโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำ 1 วัด 1 รูป เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีผลงาน โดดเด่นคือ “ภารกิจหัวใจติดปีก” ซึ่งเป็นปฐมบท ของภารกิจเหนือการเมือง เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างนายอนุทิน และ นพ.พัชร อ่องจิต อาจารย์ศัลยแพทย์ หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สถาบันพระบรมราชชนก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “อนุทิน”รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์