AIS Fibre ยกระดับบริการอินเตอร์เน็ตบ้าน สร้าง “มาตรฐานการบริการใหม่ ทันใจ 24 ชั่วโมง”

  • ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า
  • พร้อมแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
  • ไม่ให้การเชื่อมต่อสะดุด

นายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือเอไอเอส (AIS) กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันในช่วงนี้ที่แม้จะมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง แต่ด้วยแนวคิด เร็วกว่า ดีกว่า ง่ายกว่า ทำให้เราไม่เคยหยุดที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ที่จำเป็นต้องใช้เน็ตบ้านที่มีคุณภาพและเสถียรตลอดเวลา เพื่อเชื่อมต่อทั้งการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงาน ขายของ ในระหว่างล็อคดาวน์ หรือ สถานการณ์แพร่ระบาด  ดังนั้น ในฐานะผู้ให้บริการเน็ตบ้านที่นำเสนอสิ่งใหม่ๆ และ แตกต่างสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  ในลักษณะของ innovative brand leader และ game changer  ครั้งนี้เราจึงมุ่งเน้นมาที่พันธกิจในการสร้าง “มาตรฐานบริการใหม่ทันใจ 24 ชั่วโมง” ที่พร้อมดูแลลูกค้าเน็ตบ้านครบทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย

1. มาตรฐาน แก้ปัญหาจบภายใน 24 ชม. ด้วยความสามารถในการดูแลบริการหลังการขาย ด้วยทีมช่างที่พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าพบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ การรับความบันเทิงผ่านกล่อง AIS PLAYBOX

2. มาตรฐาน การติดตั้งเร็ว ลูกค้าที่สมัครบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถเลือกรับบริการติดตั้งเร็วภายใน 24 ชั่วโมง โดย AIS Fibre พร้อมเข้าติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเร็วที่สุด โดยนับระยะเวลาตั้งแต่เวลาสมัครตามเวลาที่ลูกค้าเลือก และเอกสารการสมัครครบถ้วน

3.มาตรฐาน ช่างนัดตรงต่อเวลา สร้างมาตรฐานการนัดหมายของช่าง ที่รักษาเวลา ไปตรงเวลานัด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง การให้บริการ หรือการเข้าไปดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานในทุกกรณี”

ทั้งนี้อาจมีปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุสุดวิสัย อาทิ  กรณีเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติ   กรณีปัญหาจากการปรับปรุงระบบทางเดินไฟฟ้า หรือการไฟฟ้าปรับปรุงแนวสายไฟ กรณีข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติการ ภายในหมู่บ้านหรือคอนโด   กรณีความเสี่ยงโควิด-19

“เพราะวันนี้เน็ตบ้าน คือ หัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของคนในยุค NOW Normal การยกระดับมาตรฐานบริการทันใจ 24 ชั่วโมง นี่จึงเป็นภารกิจที่ชาว AIS Fibre ทุกคนถือเป็นเป้าหมายและพันธสัญญาเดียวกันว่า เราจะทำทุกวิถีทางที่จะส่งมอบประสบการณ์ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของเราได้เชื่อมต่ออย่างราบรื่นที่สุด เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกสถานการณ์”

#Thejournalistclub #AISfibre #โควด19