“ธรรมนัส” งัด157 ลงดาบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยสินค้าเกษตรเถื่อนลอยนวล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

“ธรรมนัส” งัด157 ลงดาบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยสินค้าเกษตรเถื่อนลอยนวล รับลูกนายกฯเร่งล้างบางกระทบกลไกตลาด ลงนามหนังสือด่วนกำชับอธิบดีกรมปศุสัตว์ – กรมประมง -กรมวิชาการเกษตร

  • หากพบกระทำความผิดจะถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง
  • และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา

วันนี้ (13 พ.ย.66 ) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในหนังสือด่วนถึง 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ให้เข้มงวดในการตรวจสอบ กักกัน และดำเนินคดีสินค้าเกษตรเถื่อนผิดกฎหมาย ตามที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงกังวลและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินคดีและปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนผิดกฎหมาย โดยเฉพาะหมูและเนื้อหมูเถื่อน โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นหน่วยงานหลักในการจับกุมและดำเนินคดีสำหรับผู้ลักลอบนำเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการนำเข้าสินค้าเกษตรเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้เน้นย้ำและกำชับหน่วยงานปฏิบัติของทั้ง 3 กรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และด่านนำเข้าทุกด่าน เข้มงวดในการตรวจสอบ กักกัน และดำเนินคดี และหากพบว่ามีการจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่ใดจากหน่วยงาน DSI กระทรวงเกษตรฯ จะถือว่าด่านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นมีความผิดในฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยหากพบกระทำความผิดจะถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาด้วยเช่นกัน

  “การปราบปรามสินค้าเกษตรที่นำเข้าไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญที่ผมให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รับตำแหน่งและแถลงนโยบายการทำงาน โดยได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจที่ทำงานร่วมกับ ตำรวจ ทหาร กรมศุลกากร และดีเอสไอ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการผิดกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยเฉพาะหมูเถื่อนที่กรมปศุสัตว์ได้มีการปูพรมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรรายย่อย และระบบกลไกตลาดอย่างมาก”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว