4 เดือนแรก ต่างชาติลงทุนไทย 38,000 ล้านบาท

  • ตอกย้ำต่างชาติเชื่อมั่นประเทศไทย
  • เม็ดเงินลงทุนในพื้นที่ EEC รวม 7,521 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล โดยให้สิทธิประโยชน์จูงใจกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ประกอบกับความพร้อมเรื่องวัตถุดิบที่มีอย่างเพียงพอ และมีอุตสาหกรรมสนับสนุนพร้อม ทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยและยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งจากข้อมูลในช่วง 4 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-เม.ย.) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 217 ราย เพิ่มขึ้น 11% เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 38,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%

ทั้งนี้มีการจ้างงานคนไทย 2,419 คน เพิ่มขึ้น 6% โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 55 ราย สัดส่วน 25% เงินลงทุน 14,024 ล้านบาท สิงคโปร์ 35 ราย สัดส่วน 16% เงินลงทุน 4,854 ล้านบาท สหรัฐฯ 34 ราย สัดส่วน 15% เงินลงทุน 1,725 ล้านบาท จีน 14 ราย สัดส่วน 6% เงินลงทุน 11,230 ล้านบาท สมาพันธรัฐสวิส 11 ราย สัดส่วน 5% เงินลงทุน 1,692 ล้านบาท และ อื่น ๆ 68 ราย สัดส่วน 33% เงินลงทุน 5,177 ล้านบาท

น.ส.รัชดากล่าวว่า ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ในช่วง 4 เดือน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ในช่วง 4 เดือน มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 43 ราย คิดเป็น 20% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 7,521 ล้านบาท คิดเป็น 19% ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 17 ราย ลงทุน 2,816 ล้านบาท จีน 8 ราย ลงทุน 725 ล้านบาท ฮ่องกง 3 ราย ลงทุน 2,920 ล้านบาท และประเทศอื่น ๆ อีก 15 ราย ลงทุน 1,058 ล้านบาท