16 ปี สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการรองรับผู้โดยสารเดินทาง 709.25 ล้านคน

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า หลังจากทั่วโลกเริ่มผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในปัจจุบันเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างปีงบประมาณ 65 กับปีงบประมาณ  64 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – สิงหาคม  65 พบว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินที่ทำการบินรวมทั้งสิ้น 168,421 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 58.36%   มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 17.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น 203.76%  และมีปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น  14.99%  ทั้งนี้ นับตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน  49 มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้น 709.25 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 4.45 ล้านเที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งสิ้น 19.82 ล้านตัน

อย่างไรก็ตามตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจนหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง แต่ สนามบินสุวรรณภูมิยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ท่าอากาศยานหลักของประเทศ เปิดให้บริการผู้โดยสารภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารและการจราจรทางอากาศที่จะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังการระบาดของโรค COVID – 19 

นายกิตติพงศ์  กล่าวต่อว่า ในขณะที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ในภาพรวมก็สามารถดำเนินการไปได้ตามแผน โดยโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) งานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร และอีกหลายระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการภายในปี 66 ขณะที่อีกหนึ่งเมกะโปรเจ็กต์อย่างโครงการก่อสร้างทางวิ่งหรือรันเวย์ เส้นที่ 3 ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว  41.72% ซึ่งดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่  40.76% โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จปี 66 และเมื่อเปิดให้บริการในปี67 จะทำให้ สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 

“ตลอดระยะเวลา 16 ปีของการดำเนินงาน สนามบินสุวรรณภูมิมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ร่วมถึงได้พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้บริการเคียงข้างผู้โดยสาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวของประเทศ และมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยรอยยิ้มและการบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 อย่างมีคุณภาพ และการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกด้านต่อไป”