“บีไอจี” จับมือ “จีซี” สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ให้กับ 5 โรงพยาบาลทั้งกรุงเทพและเขตภาคตะวันออกดูแลผู้ป่วยโควิด

  • เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยหนัก 
  • 5 โรงพยาบาล 360 ตันเฉลี่ยใช้ได้ 400 เตียง 
  • ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งจีซี (GC) และบีไอจี (BIG) ตระหนักถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจจะเพิ่มภาระการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้นทั้งจากจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั่วประเทศที่เพิ่มมากขึ้น GC ได้ตัดสินใจสนับสนุนในกระบวนการผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ในทันทีการร่วมมือของสองบริษัทพันธมิตรในครั้งนี้เพื่อส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของ GC และในพื้นที่กรุงเทพฯรวมทั้งสิ้น 5 โรงพยาบาลจำนวนกว่า 360 ตันเฉลี่ยแล้วสามารถนำออกซิเจนนี้มาดูแลผู้ป่วยวิกฤติได้มากกว่า 400 เตียง 

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ บีไอจี กล่าวเสริมว่า บีไอจี (BIG) เป็นผู้ผลิตและให้บริการออกซิเจนทางการแพทย์กับโรงพยาบาลในประเทศไทยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บีไอจีได้ Restart โรงแยกอากาศ (Air Separation Unit : ASU) โรงงาน 1 เพื่อเดินเครื่องผลิตและรองรับความต้องการออกซิเจนได้อีก 30% จากความต้องการในปัจจุบันและในการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจีซี (GC) เพื่อส่งมอบออกซิเจนทางการแพทย์ความบริสุทธ์ 99% ตามมาตรฐานมอก.

สำหรับ 5 โรงพยาบาลที่ทั้งสองพันธมิตรให้การสนับสนุนออกซิเจนเหลวทางการแพทย์จำนวน 360 ตันเฉลี่ยแล้วสามารถนำออกซิเจนนี้มาดูแลผู้ป่วยวิกฤติได้มากกว่า 400 เตียงในครั้งนี้รวมมูลค่ากว่า 10,000,000 บาทได้แก่ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จ.ชลบุรี 2. โรงพยาบาลแกลงจ.ระยอง 3. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจ.ระยอง 4. โรงพยาบาลเลิดสินจ.กรุงเทพมหานคร 5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจ.กรุงเทพมหานคร

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งจีซี (GC) และบีไอจี (BIG) ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โควิด-19”

#GCChemistryforBetterLiving #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข #Thejournalistclub #BIGRestartOxygen_RestartThailand  #BIGInfiniteInnovation #Thejournalistclub #โควิด19 #วัคซีนโควิด#บีไอจี