1 ก.พ. ดีเดย์ “ฟอกไต”ฟรี ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • “สาธารณสุข” ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ป่วย
  • รับบริการได้ทุกโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการ 
  • รณรงค์เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ให้เข้าใจดูแลตัวเอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ผู้ป่วยโรคไต ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย จากที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคไต ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,500 บาท บางรายต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทำให้เป็นภาระครอบครัวอาจต้องกู้เงินมารักษา

 “จากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งทำความเข้าใจกับแพทย์เรื่อง 30 บาทรักษาได้ทุกโรค ซึ่งโรคไตคนไทยป่วยกันมาก ส่วน สปสช. จะเตรียมงบประมาณมาดูแล โดยการเปลี่ยนมาฟอกไตด้วยเครื่องขึ้นกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วย สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งที่มีหน่วยบริการล้างไต”  

นายอนุทิน กล่าวว่า แม้จะเพิ่มทางเลือกในการฟอกไตด้วยเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการรณรงค์ให้คนรักษาสุขภาพ ห่างไกลจากโรคไตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ต้องมีวิธีดำเนินชีวิต การปฏิบัติตน หรือการบริโภคที่ไม่ทำให้เกิดโรค และต้องช่วยกันผลักดันค่านิยมการบริจาคอวัยวะซึ่งจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จำนวนมาก เช่น การเปลี่ยนไต จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น เมื่อคนมีสุขภาพแข็งแรง ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติและเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นด้วย