เพื่อไทยเดินหน้านโยบายจัดการน้ำทั้งระบบ“น้ำไม่ท่วม-ไม่แล้ง”

  • สร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด
  • พร้อมใช้ประโยชน์ตั้งแต่ฤดูฝนนี้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ และที่ปรึกษาคณะนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า นำคณะวิชาการเกษตรพรรคเพื่อไทย ร่วมด้วยผู้สนใจและนักวิชาการจากทุกภูมิภาค ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท และ จ.กำแพงเพชร ลงมือปฎิบัติภาระกิจจัดการน้ำทั้งระบบ “น้ำไม่ท่วม-ไม่แล้ง”

ความสมดุลของการจัดการน้ำทั้งระบบ คือการดำเนินการทั้งการชลประทานน้ำผิวดิน และการจัดการน้ำบาดาล ที่เสริมด้วยหลักการของ “ธนาคารน้ำใต้ดิน”

ซึ่งหากสามารถจัดการสมดุลนี้ได้แล้ว ประเทศไทย ที่มีฝนมากแต่แล้งนาน ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมาย “น้ำไม่ท่วม-ไม่แล้ง” ที่พรรคเพื่อไทยประกาศไปแล้วได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกขั้นหนึ่ง

“กิจกรรมในครั้งนี้ คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ดูงาน สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ชัยนาท รวมถึงศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน อบต. วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร และยังได้ลงมือร่วมมือกับ อบต.บ้านกล้วย สร้างศูนย์เรียนรู้ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด” ขนาด 40×40 ม. ความลึก 10 ม. ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท ให้พร้อมใช้ประโยชน์ตั้งแต่ฤดูฝนนี้”