“ออมสิน”เดินหน้าดึงรากหญ้าเข้าถึงแหล่งทุนพร้อมสร้างความเป็นธรรมเรื่องอัตราดอกเบี้ย

  • ชี้เป็นแนวทางสร้าง Inclusive Growth Finance
  • ได้ช่วยเหลือรากหญ้าได้ถึง 13 ล้านคน
  • ผ่านโครงการทั้งหมด 45 โครงการ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในหัวข้อ Inclusive Growth Inclusive Inclusive Finance โมเดลการเงินแห่งอนาคต เพื่อการเติบโตร่วมกัน ในงาน Inclusive Growth Day empowered by OR ว่า ธนาคารจะมุ่งเน้น 2 ประเด็นเป็นหลัก คือ 1.ทำให้กลุ่มรากหญ้าสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 2.อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

ทั้งนี้ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักคิด นำผลกำไรจากธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อ ไปช่วยเหลือกลุ่มคนรากหญ้า โดยช่วงโควิดที่ผ่านมา ธนาคารดำเนินโครงการไปถึง 45 โครงการ ช่วยเหลือรากหญ้าได้ถึง 13 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในบางส่วน ทั้งนี้ ในจำนวน 13 ล้านคน มีอยู่ 2.7 ล้านคนที่ไม่มีเครดิตทางการเงินหรือมีอยู่นิดหน่อย ซึ่งหวังว่า ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าคนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆได้

ส่วนการสร้างความเป็นธรรมเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้น ธนาคาร ได้เข้าไปช่วยสร้างกลไกให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง ผ่านโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ซึ่งที่ผ่านมาถูกคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 28% ขณะที่ ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดมีกำไรมากถึง 15-20% ดังนั้นเมื่อออมสิน เข้าทำธุรกิจนี้ ทำให้ดอกเบี้ยในสินเชื่อนี้ลดลงเหลือ 18% เท่านั้น โดยสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 1 ล้านราย มูลค่าราว 10,000 ล้านบาทในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าสู่ระบบการเงิน ซึ่งธนาคารก็ต้องยอมแบกรับความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อขยายความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาออมสินได้ออกโครงการสินเชื่อมีที่มีเงินได้ช่วยให้ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายเพียงแค่มีหลักประกันเป็นที่ดินโดยไม่พิจารณาเรื่องของรายได้ของธุรกิจ โดย 1 ปีที่ผ่านมาปล่อยสินเชื่อได้กว่า 20,000 ล้านบาท