“ศุภชัย”ควง ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอญัตติ ด่วนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

  • ต้องทำให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน
  • เป็นเรื่องระดับวาระแห่งชาติ

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้มีการเสนอญัตติด่วน โดยขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน โดยข้อความดังนี้ ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 คือ ละอองลอยในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือไมครอน หรือ 2.5 ส่วนของ 1 ล้านเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเส้นผมแล้ว มีขนาดเพียง 1 ส่วน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเท่านั้น ดังนี้ PM 2.5 จะสามารถผ่านเข้าไปถึงถุงลมในปอด ซึ่งเป็นส่วนลึกสุดของปอด ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ หลอดลมอักเสบ ถุงลมปอดอุดกั้น หอบหืดกำเริบ และภูมิแพ้ เป็นต้น นอกจากนี้ PM 2.5 ยังมีองค์ประกอบของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้

ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีแหล่งกำเนิด PM 2.5 ที่สำคัญคือการจราจรขนส่งซึ่งมีรถที่จดทะเบียนประเภทต่างๆรวมกันมากกว่า 10 ล้านคัน โดยเฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่มีอุปกรณ์กำจัดฝุ่นในท่อไอเสียเลยแม้แต่คำเดียว นอกจากนี้ การจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากเข้าขั้นวิกฤตยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้รถมีการระบายฝนเพิ่มมากขึ้นและการเผาในที่โล่งของชีวมวลประเภทต่างๆได้แก่เศษวัสดุที่เหลือจากการเพาะปลูกพืชประเภทต่างๆ ขยะเศษใบไม้วัชพืชริมถนนเป็นต้น จึงส่งผลให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นับเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง หากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน และมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืนตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2562 ข้อ 49 และข้อ 50 ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาต่อไป

นายศุภชัย กล่าวว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้มีความเห็นตรงกันว่า ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ มีอย่างน้อย 2 กระทรวง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ได้มีการแก้ปัญหาและรองรับเพื่อที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เป็นระบบอย่างยั่งยืนต่อไป