“ศักดิ์สยาม”ตามการบ้านรถไฟไทยเดินหน้าสร้างรถไฟไทย-จีนสถานีอยุธยาตั้งโจทย์!ทำอย่างไรไม่ให้กระทบ”แหล่งมรดกโลก”เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแบบกลมกลืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อเร่งรัดโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาซึ่งสถานีดังกล่าวเป็นสถานีที่มีคุณค่าและความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ ดังนั้นหากมีการก่อสร้างสถานีอยุธยาขึ้น จะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งในด้านภูมิทัศน์และคุณค่าความโดดเด่นของมรดกโลก (OUV)

ขณะเดียวกันเมื่อมีการก่อสร้างสถานีอยุธยาแล้ว ทาง รฟท.จะต้องมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรถไฟความเร็วสูงควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าอันโดดเด่นให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดด้วย อย่างไรก็ตามสถานีอยุธยา ยังสร้างโอกาสอันดีแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถมาเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ดังนั้นตนจึงได้มีข้อสั่งการ  ที่จะให้กรมการขนส่งทางราง(ขร.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)หารือแนวทางเลือกการดำเนินโครงการ โดยตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้ข้อยุติ ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งหน้าให้ มีการนำเสนอเป็นภาพรวมโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา) เช่น การดำเนินการก่อสร้างสถานีอยุธยา การก่อสร้างงานโยธาร่วมช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง เป็นต้น รวมถึง การดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) และการเชื่อมโยงทางรถไฟกับโครงการรถไฟ ลาว-จีน ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ ต่อไป