พาณิชย์สร้างเชื่อมั่นผู้ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย

.จับมือหน่วยงานพันธมิตรดันต่อ “ซื้อด้วยความมั่นใจ”
.มอบตรา “BWC” ให้ร้านเข้าร่วมโครงการที่ขายสินค้าตรงปก
.ล่าสุดมีสมาชิกกว่า 500 รายออกใบรับรองกว่าปีละหมื่นใบ

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ร่วมลงนามการต่ออายุโครงการ BWC กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ในการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

“โครงการ BWC เป็นโครงการที่ GIT ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 61 และปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 500 ราย มีการใช้ใบรับรองเพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อ-ขายกว่า 13,000 ใบต่อปี ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดมูลค่าการซื้อขายที่มากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง”


ด้านนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีฯได้จริง โดยในแง่ของร้านค้า จะได้รับความเชื่อถือว่าเป็นร้านที่ขายสินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ส่วนผู้ซื้อ ก็มั่นใจได้ว่า ซื้อสินค้าจากร้านที่ได้ตรารับรอง BWC จะเป็นของแท้ และยิ่งช่วงนี้ ไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยว ททท. และกรมการท่องเที่ยว ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว หากต้องการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ก็ให้มองหาร้านที่ได้รับตรา BWC ส่วน สคบ. ก็จะช่วยตรวจสอบร้านค้า ตรวจสอบร้านทอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอีกทาง


“ทั้ง 4 หน่วยงาน จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ BWC ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การอบรม สัมมนา การขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ที่มีความร่วมมือกับ GIT ซึ่งนอกจากจะสร้างศักยภาพให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในระดับนานาชาติด้วย”


สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงการ BWC นั้น GIT จะออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ (GIT Certificate) ให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยผู้ประกอบการที่ส่งสินค้ามาตรวจสอบกับ GIT จะได้รับ 1.ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ 2.BWC Tag ซึ่งมี QR CODE ติดอยู่ ซึ่งผู้ซื้อสามารถสแกนดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้นๆ ได้ทันที และ 3.สติ๊กเกอร์โครงการ BWC เพื่อติดหน้าร้านค้า