พาณิชย์จับพ่อค้าขายหน้ากากอนามัยแพงเกินควร

  • ล่าสุดจับได้4รายที่ชลบุรี-สุราษฎร์-ภูเก็ต
  • โทษหนักคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1.4แสนบาท
  • ตรวจสอบสถานการณ์ขายทุกวันป้องผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ว่า ล่าสุด ณ วันที่ 9 ก.พ.63 สำนักงานพาณิชย์ตังหวัดทั่วประเทศ ได้จับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควรแล้ว 4 ราย ที่จังหวัดชลบุรี 1 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย และจังหวัดภูเก็ต 2 ราย ซึ่งได้นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว โดยมีโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ คือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังได้ติดตามภาวะราคา และปริมาณการจำหน่ายของหน้ากากอนามัย รวมถึงชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือกักตุนเพื่อหวังเก็งกำไรจากความต้องการหน้ากากอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกัน โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์จำหน่าย ราคา และปริมาณหน้ากากอนามะย รวมถึงตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับการหาซื้อหน้ากากอนามัยในทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และให้ชี้แจงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการปฎิบัติตามกฎหมาย และร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด