ผู้นำยูเครนหวังไม่เกิดความขัดแย้งกับรัสเซีย

  • .เชื่อไม่เกิดสงครามขนาดใหญ่และไม่ยกระดับความตึงเครียด
  • .แต่ยูเครนพร้อมประกาศกฎอัยการศึกหากรัสเซียรุนราก
  • .ส่วนจีนเรียกร้องทุกฝ่ายหาแนวทางเจรจาโดยสันติวิธี

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน แสดงความหวังว่าจะไม่มีความขัดแย้งกับรัสเซีย หลังรัสเซียรับรองเอกราชสาธารณรัฐประชานลูฮันสก์ และสาธารณรัฐโดเนตสก์ ในฐานะรัฐเอกราช ขณะที่ผู้แทนถาวรจีนประจำ UN เรียกร้องทุกฝ่ายหาแนวทาง “สมเหตุสมผล”

“เราชื่อว่า จะไม่มีการทำสงครามขนาดใหญ่กับยูเครน และไม่มีการยกระดับความตึงเครียดในวงกว้างจากรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ยูเครนพร้อมบังคับใช้กฎอัยการศึก หากมีการรุกรานยูเครน”

ก่อนหน้านี้ ในวันเดียวกัน เซเลนสกี ระบุว่า ตนกำลังพิจารณาข้อเรียกร้องจากกระทรวงการต่างประเทศยูเครน ในการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซีย

ขณะที่นายจางจวิน ผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติ (UN) เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา “แนวทางอันสมเหตุสมผล” สำหรับประเด็นยูเครน

จาง กล่าวต่อที่ประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่า จีนยินดีสนับสนุนทุกความพยายามของแนวทางทางการทูต และเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจา และหารือต่อไป รวมถึงแสวงหาแนวทางที่สมเหตุสมผล เพื่อจัดการกับข้อกังวลของกันและกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค และความเคารพซึ่งกันและกัน

จาง ระบุว่า จีนติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิด และแสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจนในการประชุมคณะมนตรี 2 ครั้งก่อนหน้านี้ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจเพิ่มความตึงเครียดให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ทุกประเทศควรแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธี ตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ