“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง “ธนาธร” คะแนนนำโด่ง เหตุอยากเห็นคนรุ่นใหม่มาบริหารบ้านเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,511 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95.0

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 31.42 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่เพราะอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารบ้านเมืองมีความคิดที่พัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจได้ดี และชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่เป็นการส่วนตัว

รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 23.74 ระบุว่าเป็น พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะบริหารงานดีอยู่แล้ว เป็นคนตรงไปตรงมา บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ช่วยเหลือประชาชนได้จริง และอยากให้ดำรงตำแหน่งต่อไป อันดับ 3 ร้อยละ 17.32 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 4 ร้อยละ 11.95 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เพราะชอบนโยบายพรรคเพื่อไทยและต้องการให้มาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น อยากให้ผู้หญิงขึ้นมาบริหารประเทศบ้าง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 5 ร้อยละ 3.90 ระบุว่าเป็น พล...เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทำจริงสามารถพัฒนาให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้ และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 7 ร้อยละ 2.47 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์เป็นการส่วนตัว อันดับ 8 ร้อยละ 1.08 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทยเพราะมีผลงานในการทำงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถพัฒนาให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้

อันดับ 9 ร้อยละ 0.88 ระบุว่าเป็น นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนาเพราะชื่นชอบนโยบายของพรรคทำงานสานต่อจากคุณพ่อได้ดี และอยากให้ผู้หญิงขึ้นมาบริหารประเทศบ้าง และนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่เพราะมีนโยบายพรรคที่ชัดเจน น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี ในสัดส่วนที่ท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 0.67 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 11 ร้อยละ 0.56 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย เพราะมีผลงานและการทำงานที่ผ่านมาดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันดับ 12 ร้อยละ 0.47 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติเพราะไม่น่าจะมีเรื่องคอร์รัปชัน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับที่ 13 ร้อยละ 0.40 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทยเพราะเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบ และผลงานของพรรคเพื่อไทยดี

อันดับ 14 ร้อยละ 0.32 ระบุว่าเป็น หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (พรรครวมพลังประชาชาติไทยเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน อันดับ 15 ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา)อันดับที่ 16 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ เพราะมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อันดับ 17 ร้อยละ 0.04 ระบุว่าเป็น นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐเพราะมีผลงานและการทำงานดีนายกรณ์ จาติกวณิชนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์นายชิงชัย มงคลธรรม และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เพราะ เป็นคนออกมาพูดเรื่องกฎหมายที่ควรจะร่างให้ถูกต้อง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 30.27 ระบุว่าเป็นพรรคอนาคตใหม่ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 19.95 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย , อันดับ 3 ร้อยละ 16.69 ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ , อันดับ 4 ร้อยละ 13.46 ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย , อันดับ 5 ร้อยละ 10.83 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 6 ร้อยละ 2.43 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย , อันดับ 7 ร้อยละ 2.03 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย , อันดับ 8 ร้อยละ 1.59 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ , อันดับ 9 ร้อยละ 0.92 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา , อันดับ 10 ร้อยละ 0.48 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่

อันดับ 11 ร้อยละ 0.39 ระบุว่าเป็น พรรคพลังไทยรักไทย , อันดับ 12 ร้อยละ 0.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ , พรรคประชาชาติ และพรรคความหวังใหม่ ในสัดส่วนที่เท่ากัน , อันดับ 13 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย และอันดับ 14 ร้อยละ 0.04 ระบุว่าเป็น พรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคชาติพัฒนาพรรคไทยศรีวิไลย์พรรคไทรักธรรม และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ในสัดส่วนที่เท่ากัน