“นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ” โพสต์ 5 ข้อ เราต้องชนะโควิด-19?

  • แนะขวัญกำลังใจ ดูแลปากท้องประชาชน และเจ้าหน้าทีคนทำงาน
  • ลดการแพร่เชื้อ คนติดเชื้อมากเท่าไร คนตายเพิ่มมากตามไปด้วย
  • เราจะร่วมกันสู้ รัก สามัคคี เสียสละ เราทุกคนต้องรักษาหน้าที่ให้ดีที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊ก นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ถึงกรณีการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 ว่าเราต้องชนะโควิด 19 ? 

1) ขวัญกำลังใจ ดูแลปากท้องประชาชน และเจ้าหน้าทีคนทำงาน

2)ข้อมูลจริง (อย่ากลัวความจริงแพ้ชนะ “รู้เขา รู้เรา รู้ข้อมูลสถานการณ์จริง

3) “ลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุด” คนติดเชื้อมากเท่าไร คนตายเพิ่มมากตามไปด้วย และจะมากกว่าที่คาด (ต้องเพิ่มการค้นหา และตีวงควบคุม)

4) บริหารจัดการดี ทำล่วงหน้า ไม่มาตามแก้ปัญหา พลังความร่วมมือ ไม่มีพวก ไม่มีพรรค เราคือ ลูก “ในหลวง” 

5) มาตรการหมัดน๊อกชัดเจน ประชาชนเข้าใจ ต่อยเน้นเข้าเป้า ไม่ทำสะเปะสะปะ เลือกทำมาตรการสำคัญเน้นๆ ถูกหลักวิชาการและบริบทประเทศไทย ที่สำคัญ อาวุธพร้อม เช่นหน้ากาก ชุด PPE จำนวนเตียง 

เราจะร่วมกันสู้ รัก สามัคคี เสียสละ เราทุกคนต้องรักษาหน้าที่ให้ดีที่สุด “รักษาความถูกต้องมิใช่ความถูกใจ” และต้องมีวินัย 

หลายประเทศ ชนะโควิด 19 ด้วย พลังพี่น้องประชาชน เสียสละและมีวินัย 

ดำรงตนตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เราจะผ่านไปได้และชนะด้วยการสูญเสียน้อยที่สุด

#ประเทศไทยจะร่วมกันประกาศชัยชนะโควิด19 #เรารอวันถอดหน้ากากและยิ้มทั้งประเทศครับ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ