ททท.จัดมหัศจรรย์แสงสี “อุทยานศรีเทพเพชรบูรณ์”

ททท.ทุ่มจัด “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ” เพชรบูรณ์ ขานรับยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งล่าสุดของไทยในอาเซียน

  • คว้ามรดกแห่งใหม่อาเซียนต่อยอดขายทัวร์สายกรีน
  • ชวนเที่ยว The Magical Si Thep to World Heritage ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 29 ส.ค.- 3 ก.ย.นี้

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมแสดงความยินดีกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือ UNESCO World Heritage แห่งล่าสุดของไทยจากองค์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO :United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ดังนั้นททท.จึงเตรียมนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเปิดความมหัศจรรย์ด้วยการจัดงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณศรีเทพ สู่มรดกโลก : The Magical Si Thep to World Heritage” ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้คนได้เดินทางมาร่วมย้อนกาลเวลาอันรุ่งเรืองของเมืองโบราณ ณ ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ผ่าน แสง สี ศูนย์รวมแห่งความศรัทธาพลังความเชื่อจากอดีต สู่แสงแห่งศรัทธาของคนไทย ที่นำพาความภาคภูมิใจสถานที่ดีงามให้คนทั้งโลกได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 (34th Meeting of the ASEAN Senior Official on the Environment: 34th ASOEN) เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2566 ได้พิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือก 2 แห่ง ได้แก่

แห่งที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 ตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชหายาก เช่น จำปีศรีเมืองไทย สนสามพันปี รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น แมวลายหินอ่อน เลียงผา เป็นต้น

แห่งที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 57 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ จังหวัดเลยเป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ไม้หายาก สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง มีความโดดเด่นเรื่องลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาหินทรายยอดตัดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ได้การรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนรวมทั้งหมด 9 แห่ง ตอกย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางระบบนิเวศของผืนป่าในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen