กรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะชำระค่าธรรมเนียมผ่าน e-Payment ลดเสี่ยงโควิด-19

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นที่น่ากังวล การที่ประชาชนต้องเดินทางเพื่อมาติดต่อกับสถานที่ราชการ จึงอาจมีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อดังกล่าว กรมฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) หรือได้รับคำสั่งเพิ่มเติมให้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เลือกชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment 

ทั้งนี้ทางกรมฯ มีการรองรับการชำระเงิน 3 ช่องทาง คือ 1.บัตรเครดิต 2. Internet Banking หรือ Mobile Banking ของธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารทหารไทย และ 3.เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ โดยการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment นี้สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องมาติดต่อรับบริการที่กรมฯ เป็นการลดการสัมผัสธนบัตร ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง และลดความแออัดภายในอาคารสำนักงานจะช่วยป้องกันการติดต่อของเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีบริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท จึงอยากขอเชิญชวนให้ผู้สนใจใช้งานระบบ e-Filing 

โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://portal.ipthailand.go.th และดำเนินการเพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การยืนยันตัวตนออนไลน์ เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน 2.การยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ e-Filing และ 3.การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดเชื้อเพื่อชาติต่อไป โดยผู้ที่สนใจรับบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกรมฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368