“ไออาร์พีซี”ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

 

  • ตั้งห้องปฏิบัติการกลางแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน
  • ยกระดับการผลิตให้ได้มอก.
  • ลดการนำเข้าเพิ่มเสถียรภาพด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัท ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเอ็น 95  และชุดกาวน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มเสถียรภาพด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จกลางปี นี้ 

“ธุรกิจสุขภาพ และการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่บริษัท ให้ความสำคัญ และเห็นโอกาสในการเติบโตเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปลายน้ำ ให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นได้ นำความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่และสอดรับกับเศรษฐกิจเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตรวดเร็ว ความร่วมมือนี้ เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผนวกกับศักยภาพการวิจัยทางด้านการแพทย์เข้ามาใช้ร่วมกัน”  

สำหรับโครงการนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้บริษัท เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการแพทย์อย่างเต็มตัว และเป็นการตอบแทนสังคมในการร่วมสร้างความมั่นคง และเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทยเพื่อ ต่อยอดความร่วมมือในกลุ่ม ปตท.ระหว่างไออาร์พีซี กับบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  ในการศึกษาการลงทุนผลิตผืนผ้าเมลต์โบลน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณสุข เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเอ็น 95

นายสุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า ความร่วมมือการสร้างห้องปฏิบัติการกลางสำหรับให้บริการตรวจสอบหน้ากากอนามัย หน้ากากเอ็น 95 และชุดกาวน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ ไออาร์พีซี เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล