ไม่เป็นความจริง! รพ.วชิรพยาบาล แจงเหตุโลกออนไลน์แชร์ข่าวไม่มีหน้ากากอนามัยให้บุคลากรใช้

  • ยืนยันไม่เป็นตามข่าวที่แชร์กัน บิดเบือนจากความจริงอย่างมาก
  • ลั่นทาง รพ.ยังมีหน้ากากอนามัยให้บุคลากรใช้อยู่
  • เตรียมแผนรับมือสั่งตัดหน้ากากผ้า ที่ใช้หน้ากากทางการแพทย์สอดเป็นตัวกรอกได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 เพื่อชี้แจงข่าวที่มีการเปยแพร่ในช่องทางออนไลน์ “วิกฤตรพ.วชิรฯ ติดประกาศ ห้องผ่าตัดไม่มีหน้ากากอนามัย” โดยระบุว่า ตามที่มีสื่อออนไลน์ลงข่าวว่า วิกฤตรพ.วชิรฯ ติดประกาศ ห้องผ่าตัดไม่มีหน้ากากอนามัยให้บุคลากร วอนนำมาเอง และอ้างถึงป้ายบริเวณหน้าห้องผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ติดป้ายไว้ว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 OR ไม่มี Surgical Mask (หน้ากากทางการแพทย์ให้ทุกคนต้องนำหน้ากากส่วนตัวที่ได้รับแจกมาเอง ยกเว้นการผ่าตัดรายติดเชื้อ airborne ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลในเวลานี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่างมากทางโรงพยาบาลจึงขอชี้แจง ดังนี้

1. ผู้บริหารทุกระดับ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนเป็นอย่างมาก และขอยืนยันว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลยังมีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ตามข้อบ่งชี้และมาตรฐานอย่างเพียงพอ ประมาณ 2 เดือน แต่ขอความร่วมมือให้ใช้อย่างเหมาะสม

2. สัปดาห์ที่ผ่านมามีการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า และความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความขาดแคลนและยากลำบากในการจัดซื้อให้เพียงพอในอนาคต ทางโรงพยาบาลจึงได้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากการวางหน้ากากอนามัยไว้ที่หน่วยงานให้หยิบใช้ได้ตามอัธยาศัย มาเป็นการแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นรายคน นำไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ และหากมีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง สามารถเบิกใช้เพิ่มเติมที่หน่วยงานได้

3. เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน ทางโรงพยาบาลได้มีการสั่งตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้าชนิดที่สามารถสอดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นไส้กรองชั้นในให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่ำใช้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้รับความกรุณาจากทางกรุงเทพมหานคร และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (Uhos-Net) เป็นตัวแทนในการประสานงานการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในเป็นที่เรียบร้อย ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมในเร็วๆนี้