ไม่รอช้า!…ทางหลวงชนบทเร่งเดินหน้าซ่อมถนนหลังฝนตกหนักให้ประชาชนกลับมาสัญจรผ่านไปมาได้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ได้รับความเสียหาย ล่าสุดในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับรายงานจาก สำนักบำรุงทาง ว่า มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ จำนวน 2 สายทาง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ โดยถนนที่ได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย ถนนสาย ชม.4030 แยก ทล.1095 – อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง กม.ที่ 4+700 – 4+760 ซึ่งปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขังที่ผิวจราจรแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการการซ่อมแซม และถนนสาย มส.4006 แยก ทล.1266 – บ้านห้วยผักไผ่ อ.แม่ลาน้อย กม.ที่ 13+415 – 14+130 ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขังที่ผิวจราจรแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการการซ่อมแซม

อย่างไรก็ตาม ทช.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร วัสดุ และได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146