ไม่ต้องกังวลว่าจะติดต่อราชการลำบาก!…ทางหลวงชนบท สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม หวังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมสำหรับสาเหตุที่ต้องมีการร้างถนนเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ขณะเดียวกันก็เพื่อยกระดับการคมนาคม แบ่งเบาการจราจร รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  ซึ่งปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า  90% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงต้นปี 66 ต่อไป

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง