ไปรษณีย์ไทย เตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อคลิปเสียงและข้อมูลปลอม

  • ให้ระวังพัสดุไปรษณีย์มีเชื้อ COVID-19 ไม่จริง!!
  • ไปรษณีย์ ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  • ทำตวามสะอาดฉีดแอลกอฮลล์อย่างน้อยทุก 20 นาที

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า  ขอให้ผู้ใช้บริการ อย่าหลงเชื่อกรณีมีคลิปเสียงข้อมูลข้อความปรากฎบนสื่อออนไลน์ว่าขอให้ทุกท่านที่ได้รับจดหมาย หรือพัสดุไปรษณีย์ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านเพราะว่ามีคนได้รับ เชื้อ COVID – 19 แล้ว นั้น

โดยข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบันทึกคลิปเสียงเพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนัก และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 อย่างเข้มงวด โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดมือบ่อยๆ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที มีบริการเจลทำความสะอาดมือ 

ส่วนเคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร โดยจะต้องติดตั้ง QR Code สำหรับ แอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง ขณะที่ศูนย์ไปรษณีย์ต้องดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน รวมถึงพัสดุ ทุกชิ้น สิ่งของที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงการนำจ่ายสิ่งของ ไปรษณีย์ไทย ได้กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของทุกครั้ง

“ขอเรียนว่าข่าวในลักษณะเช่นนี้มีออกมาเป็นระยะ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด”

#Thejournalistclub #โควิด #ไปรษณีย์ไทย