“ไปรษณีย์ไทย” ร่วมงาน “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลกตอน Rok Pai Krai Jeb : โรคไปใครเจ็บ”

  • ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมและสังคม สู่วิถีชีวิต Green New Normal 
  • ชู ไปรษณีย์ reBox เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” 
  • เป็นส่วนหนึ่งสร้างความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมรักษ์โลก โดยเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ล่าสุดได้ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวพร้อมชูจุดแข็งการเป็นองค์กรด้านการสื่อสารและการขนส่งเป็นกระบอกเสียงให้โลกและคนไทยตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคกับปัญหาสิ่งแวดล้อม   ผ่านนิทรรศการและให้ข้อมูลในโครงการ “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลกตอน Rok Pai Krai Jeb : โรคไปใครเจ็บ” เพื่อนำเสนอปัญหาที่สังคมไม่ควรมองข้าม เช่น วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการยับยั้งโรคระบาด การดำเนินวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Green New Normal 

ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้นำโครงการ “ไปรษณีย์ reBox เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมThe EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอน Rok Pai Krai Jeb : โรคไปใครเจ็บ  เพื่อสร้างความตระหนัก และพฤติกรรมที่ดีที่จะร่วมกันนำกล่องเก่าที่ไมได้ใช้จากกิจกรรมการขนส่งมาต่อยอดให้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ โดยเรื่องดังกล่าวหลายภาคส่วนอาจยังไม่ได้คาดคิดว่าปริมาณกล่องพัสดุและซองที่มีจำนวนมาก          จริง ๆ  แล้วนั้นยังไม่มีการนำไปต่อยอดหรือกำจัดอย่างถูกวิธี จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะสร้างวิถีชีวิตแบบ Green New Normal ให้เพิ่มมากขึ้น 

นายก่อกิจ กล่าวต่อว่า  ขณะนี้โครงการไปรษณีย์ reBox ฯ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากภาครัฐและภาคประชาชนเป็นอย่างดี  มีปริมาณกล่องที่เข้าสู่จุดรับคืนต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 30,000 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องพบว่า การนำกล่อง/ซองกระดาษ 30,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะช่วยลดทรัพยากรในการผลิตกล่อง/ซองกระดาษใหม่ โดยลดการตัดต้นไม้ได้ 510 ต้น ลดการใช้พลังงานได้ถึง 112,000 กิโลวัตต์ ลดคาบอนด์ฟุตปริ้นต์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์และเป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ 20,400 กิโลกรัม สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกถึง 11,400 แกลลอน และลดการใช้น้ำได้  210,000 แกลลอน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยทั้งลดการใช้และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมโครงการนี้กับไปรษณีย์ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ รวมถึงภายในงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก”

สำหรับรายละเอียดภายในงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอน Rok Pai Krai Jeb : โรคไปใครเจ็บ  ยังได้มีการนำเสนอข้อมูล และตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด Converse Thailand พร้อมด้วยตัวอย่างโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ที่รับบริจาคขยะพลาสติกทั้งพลาสติกยืดและพลาสติกแข็งเพื่อนำไปรีไซเคิล โครงการ AIS E-Waste  รับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปันกัน รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีและอยากส่งต่อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึงโครงการไปรษณีย์ reBox ที่เป็นการนำกล่องพัสดุและซองที่ไม่ได้ใช้ไปผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาด เพื่อผลักดันให้มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลการทำงานของรัฐใช้กฎหมายเรื่องอากาศจริงจังขึ้น  รวมถึงการเสวนาจากนักขับเคลื่อนสังคม เช่น วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2563 ณ Siam Discovery โซน Ecotopia ชั้น 3 และ 4