ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมบริจาคกล่องพัสดุ ต่อยอดผลิตเป็นหน้ากากอนามัยส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

  • ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.2564 ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  • ก่อนบรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ”ส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ
  • ปลื้ม!คนไทยส่งต่อกล่องพัสดุไม่ใช้แล้วแปรรูปเป็นเตียงสนามกว่า 2 หมื่นกก.

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงเดือนพ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทยได้เปิดรับรวบรวมกล่องพัสดุ ซอง และลังกระดาษ จากคนไทย ผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองไม่ใช้แล้ว เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์” และได้ ส่งมอบให้กับ บริษัท เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการแปรรูปเป็นเตียงกระดาษ สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19  ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นเดือนแรกของโครงการ ได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดี โดยมีกล่องพัสดุและลังกระดาษไม่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลรวมกว่า 23,500 กิโลกรัม(กก.)

อย่างไรก็ตาม การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีความต้องการสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากเตียงสนามอีกหลายประเภท โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น หน้ากากอนามัย ดังนั้น โครงการไปรษณีย์ reBOX จึงยังคงมุ่งตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว ด้วยการเพิ่มมูลค่ากล่องและลังกระดาษไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ”

“ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ ทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วย และภารกิจสำคัญของชาติคือการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคลากร ทางการแพทย์ จึงได้ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ reBOX โดยการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกล่องพัสดุ ซอง และลังกระดาษไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยขอเชิญชวนคนไทย นำกล่องพัสดุ ลังกระดาษ และซองกระดาษทุกประเภท มาให้ในโครงการ ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นสิ่งจำเป็นของโรงพยาบาล คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.2564 ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)  มูลนิธิสถาบันแวดล้อมไทย Shippop เป็นต้น