ไปรษณีย์ไทย – กองทัพอากาศ ส่งเตียงสนาม ไปรพ.สนาม ปัตตานี

  • รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
  • ไปรษณีย์ไทย-ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น พร้อมปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นเพื่อนแท้ร่วมทางของคนไทยในทุกสถานการณ์

 นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับเตียงสนามกระดาษ จำนวน 100 เตียง จากนาวาอากาศเอกวิภาษวิทย์ โพธิ์มณี รองผู้บังคับการกองบิน 6 เสนาธิการกองบิน  และนาวาอากาศเอกวิทวัส ปวัฒพันธ์ ผู้บังคับฝูงบิน 601 กองบิน6 กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในการรองรับการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 ในจังหวัด และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นเพื่อนแท้ร่วมทางของคนไทยในทุกสถานการณ์

#Thejournalistclub #ไปรษณีย์ไทย #วัคซีนโควิด#กองทัพอากาศ #ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่