ไทยได้ไฟเขียวส่งออกเป็ดปรุงสุกไปยังออสเตรเลีย

  • คาดส่งออกได้ 1,200 ตันต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท
  • ผลข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงความก้าวหน้าในแนวทางการเจรจาความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรจำพวกเป็ดปรุงสุกจากไทย และการนำเข้าสินค้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรออสเตรเลีย – ไทย ครั้งที่ 22 เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ด้านการค้า การแลกเปลี่ยนนโยบาย และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ระหว่างกัน

ทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมพิธีส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย โดยออสเตรเลียได้ส่งมอบจดหมายใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health certificate) เพื่อนำเข้าเป็ดปรุงสุกจากไทยสู่ออสเตรเลีย สะท้อนถึงการยอมรับคุณภาพมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของไทย คาดว่าจะทำให้เป็ดปรุงสุกไทยสามารถส่งออกไปยังเครือรัฐออสเตรเลียได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ในปริมาณ 1,200 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรของไทย ได้ลงนามเกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2566 ภายหลังจากการตรวจสอบและบรรลุข้อตกลง ประเทศไทยจะสามารถนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลียได้ตามข้อตกลง