ไทยพาณิชย์ จับมือกฟผ. เสริมศักยภาพ Cash Management

  • เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • ด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ให้เป็นผู้บริการ Total Cash Management Solution ให้แก่ กฟผ. ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี (2566-2571) จากการสนับสนุนการบริหารจัดการการเงินเพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการบริหารระบบการเงินและบัญชีของ กฟผ.สอดรับกับยุคดิจิทัล

 ทั้งนี้ ภายใต้การเป็นพันธมิตรต่อเนื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งการให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง พร้อมให้บริการ Total Cash Management Solution อย่างครบวงจร และนำนวัตกรรมการบริหารสภาพคล่อง การจ่ายเงินและรับชำระเงิน เพื่อช่วยให้ กฟผ.เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของ กฟผ. ในการเป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย