ได้วิ่งกันฉิว!…กรมทางหลวงชนบทเร่งสร้างถนนเชื่อม “ไทย – พม่า – ลาว – จีน”สร้างถนนสายแยก ทล.1020 จ.พะเยา, เชียงราย คาดแล้วเสร็จในปี 67

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อม ไทย – พม่า – ลาว – จีน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นจึงได้เร่งสร้างถนนสายแยก ทล.1020 ถึง บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา กว่า 43 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 20 %  อยู่ระหว่างขั้นตอนงานดินถม งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง งานชั้นพื้นทางหินคลุก และงานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อสะพาน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 67 

ทั้งนี้ในโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึง บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ดังกล่าว การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงขยายถนนเดิม บริเวณ กม.ที่ 3+425 ถึง กม.ที่ 12+000 รวมระยะทาง 8.575 กิโลเมตร และการก่อสร้างถนนใหม่ บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+425 และ กม.ที่ 12+000 ถึง กม.ที่ 43+709 รวมระยะทาง 35.134 กิโลเมตร ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 12 แห่ง รวมถึงโครงสร้างระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,199 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 64 – 67 

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของประเทศจีนได้ รวมถึงช่วยรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต รองรับการเดินทางของประชาชนที่จะใช้เส้นทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)